«Normand Reach». Foto: Solstad Offshore ASA.
«Normand Reach». Foto: Solstad Offshore ASA.

Endrer kontrakten for «Normand Reach»

Solstad Offshore og Reach Subsea er blitt enige om å endre kontraktsbetingelsene for supplyskipet Normand Reach". Det skriver Skudeneshavnrederiet i en børsmelding.

OFFSHORE: Kontrakten strekker seg til juni 2019. De nye betingelsen gjør seg gjeldene fra midten av juni 2016.

– Endringen gjenspeiler det dårlige markedet vi er inne i. Det slår også inn på denne kontrakten og den avtale raten reduseres vesentlig, sier vise-administrerende direktør i Solstad Offshore, Sven Stakkestad.

Nyheten er bare en av flere dårlige meldinger det siste året. Oljesektoren i Norge har gått på en skikkelig smell og over 35000 personer har mistet jobbene som følge av redusert aktivitet og lav oljepris på norsk sokkel. Offshorerederiet leverte blodrøde tall i 2015 og i februar sendte rederiet ut permitteringsvarsel til 57 ansatte på sine Normand-skip. Selskapet har i følge Stakkestad 12 skip i opplag.

Kontrakten med Reach Subsea er en vanlig utleie kontrakt for «Normand Reach». I følge Stakkestad blir kontraktslengden opprettholdt, men til langt lavere dagrate enn tidligere avtalt. Endringen gjør at Solstad kan innløse en bankgaranti på 56 millioner kroner som Reach Subsea måtte stille med i forbindelse med kontraktsinngåelsen.

– Denne ble stilt som garanti for opphulling av kontrakten og kompenserer deler av den reduserte dagraten, men langt i fra alt, sier Stakkestad til Haugalandnytt.

Overtar aksjer i Reach Subsea

Solstad overtar også 5 prosent av aksjene i Reach. I tillegg har Skudenesrederiet en opsjon på ytterlige 4,5 prosent av aksjene. I følge Hegnar.no er avtalen en del av en større restrukturering av Reach Subsea.

I en børsmelding fra subseaselskapet meldes det at også Østensjø rederi vil gå inn på eiersiden.

«Detaljene i avtalen er konfidensiell mellom partene, men Reach vil fremover være godt rustet for en lengre periode med svake markeder. En vesentlig redusert rate forpliktelse vil bidra til at Reach har en konkurransedyktig og fleksibel kostnadsposisjon. Selskapet er nå i posisjon til å utnytte muligheter i markedet, og skape verdier for aksjonærene.», skriver selskapet i meldingen

Reach vil også utstede 15 millioner aksjer, med tegningskurs på 2 kroner per aksje, til hovedaksjonærer, styremedlemmer, nøkkelansatte og redere. Avtalen gjør at utestående bankgarantier på 87 millioner kroner bli slettet. Leasinggjeld vil bli redusert med 26 millioner kroner, mens bankgjelden vil øke med 20 millioner kroner. Som en kompensasjon vil bundne kontantdepot på 53 millioner kroner bli fristilt og utbetalt.

– Vi er svært fornøyd med å ha fått på plass en gjensidig tilfredsstillende løsning, som er tilpasset nåværende markedsforhold. Reach vil nå ha muligheten til å fortsette å jobbe med redere som står for kvalitet og pålitelighet, som er en nødvendighet i bransjen vår. Vi står nå rustet til å møte en forlenget periode med dårlige markeder, skriver administrerende direktør i Reach, Jostein Alendal i børsmeldingen.