KONSEKVENSUTREDNING: Statssekretær Terje Halleland (FrP) mener konsekvensutredning i nord kan gagne arbeidsplasser på Haugalandet. Her på partiets landsmøte med statssekretær Ove A. Vanebo (t.v.) og Svein Erik Indbjo.
KONSEKVENSUTREDNING: Statssekretær Terje Halleland (FrP) mener konsekvensutredning i nord kan gagne arbeidsplasser på Haugalandet. Her på partiets landsmøte med statssekretær Ove A. Vanebo (t.v.) og Svein Erik Indbjo.

Vil ha gassrør til Kårstø

Fremskrittspartiet gikk på sitt landsmøte på Gardemoen i helgen inn for å konsekvensutrede olje- og gassutvinning i Lofoten og Vesterålen etter fredningen er over i 2017. Statssekretær Terje Halleland (FrP) mener dette kan gagne arbeidsplasser på Haugalandet.

POLITIKK: – Vi ønsker å få positivitet rundt oljenæringen, å vise at vi har tro på å bruke olje i fremtiden. Partiet har gått inn for å åpne for konsekvensutredning for olje- og gassutvinning i Lofoten og Vesterålen etter 2017, sier Halleland.

Åpne for gassrør

Halleland mener dette kan gagne regionen ved å redde arbeidsplasser og åpne for gassrør fra Barentshavet til Kårstø.

– Gassco ser for seg at det er fullt mulig å legge rør til Barentshavet, men vi vet at priser og andre aspekter gjør ting utfordrende. Hvis vi bygger et rør som kan hente gass andre steder på veien vil det være med på å finansiere røret. Dette kan bli en betydelig konkurransefordel for Kårstø som vil få en stor utfordring om få år med at mengden gass til inntaket vil minke, mener Halleland.

Den potensielle miljøutfordringen vil de forholde seg til etter eventuell konsekvensutredning.

– Vi må eventuelt gjøre tiltak for å redusere den risikoen en utredning vil vise. Vi vil gjøre tilpasninger som nødvendig for å spare natur og miljø. Vi har tro på at spesielt gass er en energiform som skal være del av løsningen på klimautfordringene, sier Halleland, som mener at strenge krav på fossil utvinning i Norge gjør at utvinning av gass og olje er mer miljøvennlig her enn andre steder i verden.

Sør for Haugesund

Andre lokale saker som ble tatt opp på landsmøte var lokalisering av fellesenhet for lønn og regnskap samt strategi for å få nytt fengsel til Haugalandet.

– Jeg og Svein Erik Indbjo tok opp lokalisering av fellesenhet for lønn og regnskap innen politiet som del av nærpoliti-reformen. Fellesenhet for lønn og regnskap kan bety nye statlige arbeidsplasser, sier Halleland.

De har nå fått Rogaland FrP til å gå inn for å plassere fengsel i nordfylket, og Halleland tror strategien må endres for å få gjennomslag.

– Jeg er redd for at strategien brukt til nå ikke har virket. Vi vil ha et samlet Rogaland til å stå bak ønsket om fengsel på Haugalandet. Justisdepartementet har sagt at de ønsker å satse på Agder, og jeg tror også Ålesund kan bli prioritert foran Haugesund, sier Halleland. Han tror at man må selge inn idéen med fengsel sør for Haugesund.

– Det tidligste tidspunktet vi kan åpne nytt fengsel er samtidig med at Rogfast står ferdig. Dette, kombinert med at plasseringen vil være nær både flyplass og politikammer kan være med på å selge det inn. Belastningen er langt større i kriminalomsorgen i Stavanger enn i Bergen, dette kan være en avlastning for Stavanger og Nord-Jæren, mener Halleland.