Rita Leinan
Rita Leinan

Leserinnlegg: Oppdragervold og integrering

"Jeg ble glad da jeg leste Karmøy Arbeiderpartis Kenneth Hallelands leserinnlegg i Karmøynytt om hverdagsheltene i barnevernet. Det er viktig at de dedikerte ansatte i barnevernet landet over snakkes opp. De gjør en god jobb med barnets beste som fokus.", det skriver Rita Leinan i svar på Halleland sitt innlegg.

MENINGER: Rita Leinan, medlem av Helse-og Omsorgsstyret i Haugesund, Høyre

Ut fra timingen på Hallelands innlegg kan det synes som om han så debatten om barnevern på NrK1 torsdag 21.04.16. I denne debatten ble de internasjonale demonstrasjonene mot norsk barnevern en del av introduksjonen. En av grunnene til at det er skapt et internasjonalt engasjement mot norsk barnevern er fordi utenlandske foreldre som flytter til Norge har blitt fratatt barna etter å ha utøvd såkalt oppdragervold.

Oppdragervold, altså å få barnet til å oppføre seg ved å gi voldelige sanksjoner når barnet viser uønsket adferd, har også vært en del av norsk kultur fra tidligere tider. I alle fall var det akseptert. Nå har vi tatt inn over oss at vi er forpliktet av FNs barnekonvensjon og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen som begge forbyr denne typen vold, eller rettere sagt vold mot barn totalt sett.

Tidligere var det også akseptert å dressere dyr ved å bruke vold for å få dyret til å vise ønsket adferd. Det er også forbudt og de fleste av oss reagerer med avsky om vi ser en hundeeier gå løs på hunden sin dersom hunden har utvist uønsket adferd. Vi aksepterer ikke slik vold mot dyr lenger.

Nettopp derfor blir det en avsporing i debatten å hevde at en må vise større romslighet overfor innvandrerforeldre som kommer til Norge fra kulturer hvor oppdragervold anses som en kjærlig handling mot barn. Vi kan ikke akseptere at noen innvandrerbarn skal få et dårligere vern enn norske barn. Vi kan ikke få et system hvor innvandrerbarn har dårligere vern mot vold enn norske hunder. Barn i Norge må ha det samme vernet uansett hvor de kommer fra. Det må være det overordnede prinsippet.

Det er ikke barnevernet som svikter dersom de må gripe inn overfor innvandrerfamilier som praktiserer oppdragervold. Da er det integreringen av innvandrerfamiliene i det norske samfunnet som har sviktet. Vi skal ikke påtvinge innvandrerne vår kultur. De skal få beholde sin identitet. Men lovene og reglene som gjelder i vårt samfunn må de innrette seg etter og i Norge er vold ulovlig og oppdragervold er ikke unntatt.

Derfor er det viktig at integreringsprogrammet gir innvandrerforeldrene en dypere forståelse av vår definisjon av vold mot barn. De ser på oppdragervold som en kjærlig handling fra foreldre som bryr seg. Det gjør vi ikke lenger i Norge.

Som Høyres representant i Helse- og Omsorgsstyret i Haugesund har jeg sendt inn en forespørsel til utvalgets leder hvor jeg ber om at vi i det neste møtet får en orientering fra rådmannen om hva Haugesund gjør for å forsikre seg om at våre innvandrerforeldre har forstått hvordan vi definerer vold, at oppdragervold ikke er lov i Norge og at vi har barnevern og politi som setter inn tiltak om de blir kjent med at barn utsettes for vold.

Min oppfatning er den samme som Hallelands. Barnevernet har dedikerte ansatte som gjør en svært krevende og viktig jobb med barnets beste for øyet. Det er ikke barnevernet som skal kritiseres dersom de griper inn i innvandrerfamilier hvor barn utsettes for oppdragervold. Da må det fokuseres på om integreringsarbeidet har vært godt nok. Det setter jeg fokus på i neste møte i Helse- og Omsorgsstyret i Haugesund.

Rita Leinan, medlem Helse- og Omsorgsstyret i Haugesund, Høyre