HSH

Kulturby og studentby hånd i hånd

HSH og Kultur- og festivalutvikling har inngått en avtale om å sammen løfte kulturbyen og studentbyen Haugesund.

HAUGESUND SENTRUM: Gjennom kompetanseutveksling, samproduksjoner og studenttilbud skal båndene mellom regionens største utdanningsinstitusjon og kulturinstitusjon knyttes sterkere.

-For vår organisasjon er det viktig at Haugesund fremstår som et attraktivt studiested, ikke bare gjennom studietilbud, men også gjennom opplevelser som yter inspirasjon og ettertanke. Dette kan KUF KF i stor grad bidra med, både gjennom allerede eksisterende tilbud, men også gjennom fremtidige samarbeidsprosjekter,  det sier rektor Liv Reidun Grimstvedt.

Avtalen innebærer samarbeidsprosjekter under Kulturnatt, Barn er Bra! Festivalen og i Haugesund folkebibliotek, blant annet. Avtalen innebærer også tilbud til studenter til KUF KFs arenaer.

-KUF KF og resten av Haugesund kommune er, i likhet med næringslivet, tjent med et godt studietilbud i regionen. Selv om det har eksistert samarbeid mellom KUF KF og HSH på utvalgte områder i en årrekke, mener vi at denne avtalen forplikter oss i enda større grad til å utforske mulighetene for nye samarbeidsplattformer, spille hverandre gode, samt høste erfaring og kunnskap fra hverandre, sier kultursjef Eilif Fjon.