Skjermbilde 2016-04-21 kl. 07.18.39

Trenger over en million til solcelledrift

Foreningen Haugesund Rotifunk fortsetter sin innsats for å fullføre jobben med å få gjenoppbygge og få i skikkelig drift hospitalet i Rotifunk i Sierra Leone i full funksjon igjen. Det jobbes nå med prosjektet på 16. året og neste og snart siste etappe er finansiering av nytt energisystem for sykehuset.

ROTIFUNK: Sykehuset er i dag i drift, men har store begrensninger i kapasiteten på grunn av et svært begrenset energisystem. Det består i dag av dieseldrevne generatorer, er kostbart og har manglende kapasitet. Det fører blant annet til at operasjonskapasiteten er begrenset.

Fra ruin til ny drift

Etter gjenåpningen den 24. mai 2014, bærer det gjenoppbygde sykehuset i Rotifunk navnet The Hatfield Archer Memorial Hospital. På 50-, 60- og 70-tallet var dette et berømt og anerkjent sykehus, drevet av Metodistkirkens internasjonale organisasjon. Under den voldsomme borgerkrigen i 1991-2002 ble sykehuset helt ødelagt.

I 2004 begynte noen frivillige i Haugesund med bakgrunn i helsesektoren å gjenoppbygge sykehuset etter initiativ fra foreningen Haugesund Rotifunk. Engasjementet har vært bredt og stort, skrittene små, men dog i riktig retning. Etter hvert ble sykehusruinene gjenoppbygget og under primitive forhold begynte leger, sykepleiere, tannlege, jordmor å behandle den lokale befolkningen. Blant dem var frivillige team fra Helse Fonna og privatpraktiserende leger og tannleger fra Haugalandet. Metodistkirken kom igjen på banen og tok ansvar for driften.

Mangel på elektrisitet

Samme dag de første Ebola ofrene ble rapportert i Sierra Leone, forlot svært mange i det internasjonale medisinske personellet landet. Den lokale befolkningen sluttet å bruke sykehuset. Ebola-karantene ble omsider opphevet i februar i år og sykehuset er langsomt i ferd med å bli fylt opp med pasienter. Det har en kapasitet på 100 pasienter når det er fullt funksjonsdyktig, men de har ikke elektrisitet. Dette begrenser hvilken behandling som kan gis til pasientene.

Ingeniører uten grenser

Foreningen Haugesund Rotifunk (HR) ba den relativt ferske organisasjonen Ingeniører Uten Grenser (IUG) i Haugesund om å designe og ta ansvar for å bygge et soldrevet elektrisk strømforsyningssystem for sykehuset. Under ledelse av lokallagsleder Inger Johanne Hagen, har Asbjørn Lie, Arjen Kraaijeveld (elektro), Kjell Magne Fauskanger (elektro), Ådne Lie (HMS og risikoanalyser), Terje Knoff (prosjektstyring), Pål G. Eide (mekanisk) og Paal Sjursen (mekanisk) nå gjort ferdig en gjennomarbeidet plan for å utnytte solenergien som hovedenergisystem for sykehuset. Planen ble presentert for styret i foreningen onsdag kveld.

Over en million

Ildsjel Martin Thormodsen i foreningen sier til Haugalandnytt at kostnaden for den foreslåtte løsningen er på i overkant av én million kroner. Han og styremedlemmene skal nå sette i gang en innsamlingsaksjon der målet er å få på plass disse pengene i løpet av våren.

-Vi er nå så nær målet om en full sykehusdrift til glede for en herjet og fattig lokalbefolkning. Det er genialt å utnytte solvarmen i området til energisystem og heller bruke de dieseldrevne generatorene som reserve, sier han og oppfordrer på nytt haugalendingene om å stille opp for et ideelt, meningsfullt formål.