sosrasisme

Overtid kan stoppe SOS Rasisme-rettsaken

Politiadvokatene har passert 300 overtidstimer hver. Det betyr at rettssaken mot SOS Rasisme-lederne kan bli avbrutt og utsatt til neste år.

SOS RASISME-RETTSAKEN: Torsdag melder Haugesunds Avis at de to aktorene i saken nå har jobbet så mye overtid, at dersom de fortsetter å jobbe med saken kan overtidsbruken være ulovlig. Årsaken er de klare restriksjonene i Arbeidsmiljøloven som også omfatter ansatte i politiet.

– Når det gjelder oppfølging i denne saken, har ledelsen vært tett på overtidsbruken hele tiden. Det som har vært vår store utfordring, er at saken har blitt forlenget ved flere anledninger. Det var den siste forlengelsen som ga oss hodebry og vi fremmet dermed et brev til Arbeidstilsynet, sier fungerende påtaleleder Trond Sekkingstad i Sør-Vest politidistrikt.

Kan føre til at saken må starte om igjen

Allerede i løpet av årets tre første måneder, har de to representantene for påtalemyndigheten jobbet 300 overtidstimer hver. For politiet i Haugesund er dette en ny problemstilling.

– Det er første gangen vi har havnet i en slik situasjon. Vi legger opp til grundig evaluering av saken nå i etterkant for å se hva vi kunne gjort annerledes i starten, sier Sekkingstad.

Et alternativ for å forhindre ytterligere overtidsbruk i år, er å utsette resten av rettsaken til neste år. Dette kan imidlertid føre til av saken må starte om igjen da det er klare restriksjoner på hvor langt et opphold i saksbehandlingen kan være.

– Det andre alternativet er å gjennomføre, men Arbeidstilsynet har jo varslet at dette kan gi konsekvenser for politiet, sier Trond Sekkinstad.