FYLKET SA JA: Tysvær kommune får nå 300.000 kroner hvert år i minst tre år for å holde skyssruta til Borgøy i gang.
FYLKET SA JA: Tysvær kommune får nå 300.000 kroner hvert år i minst tre år for å holde skyssruta til Borgøy i gang.

Borgøyskyssen fikk 300.000 kroner

Skyssordningen Borgøy-Steinsvik i Tysvær er nærmere en mer forutsigbar ordning etter at fylkeskommunen nå går inn med 300.000 kroner årlig over tre år.

TYSVÆR: Saken ble behandlet i fylkesutvalget tirsdag og det positive vedtaket var enstemmig. Politikerne åpner for en forlengelse av perioden når de tre årene har gått. Pengene tilføres Tysvær kommune ved at tilskuddsrammen til Kolumbus utvidet med samme sum fra og med I år.

Problemet med å opprettholde sambandet oppsto høsten 2014. Fastboende elever med rett til fri skoleskyss hadde flyttet  og dermed falt grunnlaget for medvirkning fra Kolumbus bort. Tysvær kommune søkte denne høsten  om årlig støtte fra fylkeskommunen. Fylkestinget bevilget den gang et engangsbeløp på 200 000 kr. i driftsstøtte for 2015. I februar søkte Tysvær på nytt om samarbeid om et varig og forutsigbart båttilbud til Borgøy. Kommunen ba fylkeskommunen om å bidra til en lik deling av kostnadene mellom kommunen og fylkeskommunen innenfor en kostnadsramme for drift på 1 million kroner årlig. Så mye som 500.000 kroner bevilges ikke fra fylkeskommunen, men vi går ut fra at bidraget på 300.000 gjør det mulig for Tysvær kommune å holde skyssen i gang.

Ikke forpliktet

Fylkesrådmannen pekte i sin innstilling på at fylkeskommunen har ingen forpliktelse til å bidra til finansiering av skyssordningen Borgøy – Steinsvik, men ønsker fylkesrådmannen å bidra til en positiv utvikling med hensyn til bosetting og næringsutvikling i de ulike delene av fylket. Skyssordningen Borgøy – Steinsvik gir muligheter til arbeidsreiser og til å få dekket nødvendige behov til livsopphold, trivsel med mer, argumenterte han overfor politikerne. De var åpenbart helt enige. Borgøy har i dag 13 fastboende, derav er tre ungdommer og syv pensjonister.