FRA HAUGESUND OG BERGEN: Sjøfartsdirektør Olav Akselsen er fornøyd med at rederne bak verdens første metanolskip velger å flagge norsk. «Mari Jone» har Haugesund som hjemmehavn, mens «Lindanger» har Bergen.
FRA HAUGESUND OG BERGEN: Sjøfartsdirektør Olav Akselsen er fornøyd med at rederne bak verdens første metanolskip velger å flagge norsk. «Mari Jone» har Haugesund som hjemmehavn, mens «Lindanger» har Bergen.

Verdens første metanolskip hører hjemme i Haugesund

Lasteskipene «Mari Jone» og «Lindanger» er de første havgående skipene i verden som kan bruke metanol som drivstoff. Mandag ble de døpt i en høytidelig seremoni Ulsan i Sør-Korea. «Mari Jone» har Haugesund som hjemmehavn.

NÆRINGSLIV: Både disse og to søsterskip registreres i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) ved levering.

– Dette viser at Norge er verdensledende i å tilrettelegge for miljøvennlig teknologi. Det er gøy at de første skipene som går på metanol får norsk flagg, sier næringsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding fra Sjøfartsdirektoratet.

Haugesund og Bergen

Westfal-Larsen er eier av «Lindanger», som har hjemmehavn i Bergen. De har bestilt ett søsterskip til, som leveres om kort tid. Marinvest og Waterfront Shipping har delt eierskap i «Mari Jone», som har fått Haugesund som hjemmehavn. Også disse to selskapene har et søsterskip under ferdigstilling. Waterfront Shipping, som skal drifte skipene, er et datterselskap av Methanex Corporation, som er verdens største leverandør og produsent av metanol.

Miljøvennlige løsninger

Sjøfartsdirektoratet har samarbeidet med initiativtakerne Waterfront Shipping Company Ltd., Westfal-Larsen Management og Marinvest/Skagerack Invest for å få prosjektene godkjent innenfor det generelle regelverket.

Kjemikalietankerne har en bruttotonnasje på 50.000, og er utstyrte med spesialutviklede dual-fuel-motorer som kan gå på metanol, tungolje, marin dieselolje eller marin gassolje.

– Sjøfartsdirektoratet har fokus på miljøvennlige løsninger, og vi jobber for å være en samarbeidspartner som bidrar til at bærekraftige prosjekter kan realiseres, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen til nettavisen maritime.no.

Trenger ikke å rense gassen

Ved å bruke metanol som drivstoff for motorene, vil det være det mulig for fartøyene å oppfylle utslippskravene innenfor ECA-områdene (Emission Control Area) uten at det behov av rensing på avgassen. Metanol har et lavt flammepunkt. Derfor er skipene utstyrt med spesialtilpasset maskineri og systemer, blant annet et rørsystem med doble barrierer og tilhørende overvåkning. Sjøfartsdirektoratet baserer godkjennelsesprosessen på en anerkjent prosedyre for aksept av ny teknologi eller alternative løsninger.

–Sjøfartsdirektoratet har vært en svært god samarbeidspartner, og har vært løsningsorienterte gjennom hele prosjektet, sier direktør i Marinvest, Patrik Mossberg i pressemeldingen.