May Britt Vihovde (t.v) og Marius Rønnevik fra Haugesund Venstre deltok på årsmøtet til partiet i helgen.
May Britt Vihovde (t.v) og Marius Rønnevik fra Haugesund Venstre deltok på årsmøtet til partiet i helgen.

Venstre-pakke til 4,5 milliarder

Venstres landsmøte i helgen lanserte 30 konkrete forslag i en tiltakspakke på 4,5 milliarder kroner som skal motvirke arbeidsledigheten på Vestlandet.

-Det er krise på Vestlandet og derfor også krise i Norge. Snart passerer vi 40.000 som har mistet jobben i olje- eller oljerelaterte næringer, sa Venstre-nestleder Terje Breivik da han presenterte pakken under partiets landsmøte i Tønsberg lørdag. De dyreste enkelttiltakene lanserer partiet i Bergen og Stavanger. Det vil bruke 1,5 milliarder kroner beste år til å framskynde utbygging av jernbanen mellom Bergen og Voss og kollektivsatsing i Stavanger. Partiet setter også av en halv milliard til forskning og tilsvarende sum til konkrete byggeprosjekter på Vestlandet.

Blant de øvrige tiltakene er å innføre skattefradrag for håndverkstjenester knyttet til energieffektivisering i egen bolig. Venstre ønsker også at arbeidsledige som starter egen bedrift skal beholde retten til dagpenger i inntil tre år. Partiet vil også at staten skal gå i dialog med ESA for å sjekke muligheten for redusert arbeidsgiveravgift i områder eller næringer der ledigheten er høy.

Skuffet over regjeringen

Marius Rønnevik legger til at han synes at det er svært skuffende at regjeringen ikke følger opp Stortinget bestilling til regjeringen om å legge til rette for teknologiutvikling for havvind i Energimeldingen.

–Det ligger ingen ambisjoner om et nasjonalt testsenter for havvind slik vi hadde trodd regjeringen skulle komme med, basert på Stortingets entydige signaler, sier Marius W. Rønnevik.

–Vi har jobbet for at nasjonalt testsenter for havvind skal legges til Haugalandet og MET-senteret hvor vi allerede har konsesjoner og testvindmøllen Hywind er lokalisert i dag. Nå må vi jobbe for å styrke dette arbeidet gjennom Stortinget, for regjeringen ser ikke ut til å prioritere potensialet som ligger i teknologiutvikling for havvind”, sier han og peker på at et fullskala nasjonalt testanlegg kan gi arbeid og erfaring i et fornybart marked for lokale bedrifter, kommenterer Rønnevik. I helgen tok han saken opp med leder for Stortingets energi og miljøkomite, Ola Elvestuen.

Se intervju med venstrepolitikerne i vinduet over.