Jubileumsfilmen fra Verdens største Sildebord ble vist for pensjonærene på Udland omsorgssenter mandag.
Jubileumsfilmen fra Verdens største Sildebord ble vist for pensjonærene på Udland omsorgssenter mandag.

– Årets Sildabord er reddet!

- Vi er svært glad for dette. Nå går vi saldo-baldo med årets arrangement, sier Sildabordgeneral i Kokkenes Mesterlaug Haugalandet, John Arne Sandvik. Politikerne i Haugesund sørget for at lauget fikk 30.000 ekstra kroner til årets arrangement.

KOMMUNALE TILSKUDD: Kommunens tilskudd til denne spesielle folkefesten i august har sunket de seinere årene. Fra å ha ligget på 100.000 kroner i noen år, gikk det ned til 75.000 kroner i flere år. For 2016 var det rådmannens forslag at tilskuddet skulle bli på 50.000 kroner.

Da formannskapet behandlet fordelingen av årets tilskudd til lag og foreninger, foreslo Ingeborg Skjøllingstad (Ap) at lauget skulle få ytterligere 30.000 kroner til Sildebordet. Det ble enstemmig vedtatt, noe som John Arne Sandvik er meget fornøyd med. Han sier til Haugalandnytt at dugnadsgjengen bak arrangementet nå kan konsentrere seg om maten og ikke være bekymret for økonomien.

– Dette er flott. Vi takker og bukker – og ønsker alle haugalendinger til byen til ny folkefest den 20. august, sier han.

ØKONOMIEN SIKRET: -Velkommen til Verdens Største Sildebord i Haugesund 20. August, sier arrangementsansvarlig John Arne Sandvik i Kokkenes Mesterlaug Haugalandet etter at politikerne i Haugesund denne uken sikret økonomien i arrangementet.

ØKONOMIEN SIKRET: -Velkommen til Verdens Største Sildebord i Haugesund 20. August, sier arrangementsansvarlig John Arne Sandvik i Kokkenes Mesterlaug Haugalandet etter at politikerne i Haugesund denne uken sikret økonomien i arrangementet.

 Fordelingen

Ellers ble årets tilskudd slik som vi fortalte i vår forhåndsomtale av rådmannens innstilling.

Potten på 1.330.000 kroner i driftstilskudd til lag og foreninger samt faste tiltak ble fordelt slik: (tilskudd I 2015 i parentes):

Veiledningssenter for pårørende: 50 000 (50 000)

Norsk folkehjelp – Frivilligsentralen: 170 000 (130 000) Ekstratildeling grunnet arbeid i forbindelse med flyktningsituasjonen

Kirkens SOS: 20 000 (20 000)

Son-senter TETRE: 200 000 (200 000)

Stiftelsen Haugesjøen: 300 000 (200 000) Ekstratildeling grunnet store kutt siste to år.

Kulturforum: 10 000 (10 000)

Velforeningenes fellesutvalg: 60 000 (30 000) Ekstratildeling til tiltak for flyktninger

Folkepulsen: 150 000 (150 000)

SMSO: 20 000 (20 000)

Haugesund Turistforening (Olalihytta): 200 000 (200 000) Ferdig utbetalt

Haugesund Røde Kors: 100 000 (100 000)

Kokkenes mesterlaug «Sildebordet»: KUF 80 000

Fullmakt til Idrettsrådet

Når det gjelder driftstilskudd til idrettslagene, er  potten på 1.450.000 kroner. Her er fordelingen i sin helhet overlatt til Idrettsrådet. Denne løsningen innføres med en prøveperiode på 2 år, med evaluering etter tildeling i 2017. Forutsetningen fra kommunens side er at idrettsrådet foretar en fordeling basert på medlemstall og aktivitet, og at det tas høyde for eventuelle omgjøringer etter klage innenfor totalpotten som overføres til idrettsrådet.