TAKKET OG LYKKEØNSKET: Tina Sunde Lyngholm debuterte i Haugesund bystyre med å holde frontinnlegget om oppstarten for samtalene med Sveio om mulig kommunesammenslåing.
TAKKET OG LYKKEØNSKET: Tina Sunde Lyngholm debuterte i Haugesund bystyre med å holde frontinnlegget om oppstarten for samtalene med Sveio om mulig kommunesammenslåing.

–Ungdom ser ingen kommunegrenser!

Det ble et ungdommelig preg på Haugesund bystyres behandling av invitasjonen fra Sveio om samtaler om mulig kommunesammenslåing.  Først ute av alle som hadde ordet var nemlig Høyre-debutanten, Tina Sunde Lyngholm.

Terje Emil Johannessen

–I dag er jeg den yngste representanten som møter i bystyret og dette er mitt aller første bystyremøte. Hvordan kan det da ha seg at Høyre har sendt meg til talerstolen for å holde partiets hovedinnlegg i denne saken? Endringer i kommunestruktur er beslutninger som må sees i et femtiårsperspektiv. Det er beslutninger for fremtiden. Jeg har fremtiden foran meg, innledet Tina Sunde Lyngholm.

–Vi ser ikke de fysiske grensene

Hun viste til at ungdom fortsatt er opptatt av sin identitet og at den er sterkt knyttet til der vi kommer fra. Identiteten handler i liten grad om kommunens navn, kommunens grenser, hvem som er ordfører eller hvor mange kommunaldirektører som finnes i nærområdet.

–Det handler heller ikke om kommunens symboler. Dagens ungdom kommer til å være langt mer mobile og internasjonale enn noen tidligere generasjoner. I vår digitale verden ser vi ikke de geografiske grensene. Det handler om å sørge for at grensene, både kommunegrenser, fylkesgrenser og landegrenser, ikke er en bremsekloss eller hindring når vi skal forflytte oss, søke skoleplass, importere varer via eBay med mer, sa hun og fortsatte: –Vi som er unge vet at det kommer til å bli tøffere for oss enn for generasjonen som nå tar ut pensjon og går ut av arbeidslivet. Når jeg står midt i arbeidslivet kommer vi til å være langt færre yrkesaktive bak hver pensjonist. De offentlige utgiftene til helse- og omsorgstjenester vil øke. Det vil stille krav til en langt mer effektiv offentlig sektor. I lys av det kan vi ikke fortsette med 428 kommuner hvor halvparten av dem er så små at de har 5000 innbyggere eller mindre, sa hun.

Raust og ydmykt

Tina Sunde Lyngholm takket de politikerne i Sveio kommune som i denne saken utgjør det politiske flertallet i Sveio kommunestyre.

–Det er de som har tatt initiativ til en naboprat og en intensjonsavtale med sikte på å få til en fusjon mellom Sveio og Haugesund. Til de som vi i Haugesund nå velger inn i forhandlingsutvalget vil jeg si at det nå er svært viktig å opptre raust og ydmykt. Mine forventinger til kommunereformen er at de kommunale tjenestene som utføres ute der folk bor fortsatt skal være desentraliserte. Resultatet av en slik reform må være enda bedre skoler og barnehager der folk bor. Det må være et enda bedre helse- og omsorgstilbud – der folk bor. Kulturtilbudet må styrkes – der folk bor. Frivillige lag og organisasjoner må få blomstre – der folk bor. Det må legges til rette for handel og næring i hele den nye kommunen og det er viktig å skape et godt forhold til det som blir den nye kommunens naboer i nord, sa hun før hun avsluttet med et inderlig håp om at samtalene med Sveio blir vellykkede – og at flere kommuner etter hvert kommer til å slå seg sammen på Ytre Haugalandet.

–Som du skjønner, ordfører, er denne reformen viktigere for meg og min generasjon enn for deg og din. Jeg ønsker deg, forhandlingsutvalget og bystyret lykke til i prosessen. Dette er en historisk viktig dag. Dette er bystyrets første vedtak på vei mot en større kommune. . Det er over 50 år siden sist, sa hun i sitt debutantinnlegg.

Endret forhandlingsutvalg

Som vi redegjorde for i saken på nettsiden onsdag kveld, gjorde bystyret et enstemmig, positivt vedtak. Forhandlingsutvalget ble skrudd noe annerledes sammen for å ivareta opposisjonen. SV’s Gjertrtud Kjellesvik fikk oppslutning om forslaget om at innbygger- og brukerinteressene skal sikres innflytelse underveis. Det var også enighet om at Haugesund skal sende en anmodning om nabosamtaler til alle omkringliggende kommuner.

Nå er det bare å vente på den spennende fortsettelsen – med Tina Sunde Lyngholms lykkeønskninger friskt i minne.

TAKKET OG LYKKEØNSKET: Tina Sunde Lyngholm debuterte i Haugesund bystyre med å holde frontinnlegget om oppstarten for samtalene med Sveio om mulig kommunesammenslåing.

TAKKET OG LYKKEØNSKET: Tina Sunde Lyngholm debuterte i Haugesund bystyre med å holde frontinnlegget om oppstarten for samtalene med Sveio om mulig kommunesammenslåing.