Arkivfoto.
Arkivfoto.

Tilbyr 1430 asylplasser på Haugalandet

I dag la UDI ut alle anbudene de har motatt. Over tusen plasser tilbys på Haugalandet.

ASYLMOTTAK: Den 11. april var innleveringsfristen for tilbud om drift av asylmottak for å få nok boliger til over 30.000 asylsøkere som kom til Norge i 2015. Listen viser at Utlendingsdirektoratet nå kan velge å vrake i tilbud, også her lokalt. Bare i Haugesund tilbys det 570 mottaksplasser, av totalt 1430 på Haugalandet.

Asyl

1430 PLASSER: Totalt har UDI fått tilbud om over 1400 mottaksplasser på Haugalandet.

I høst etablerte Hero Norge AS et mottak på tidligere Stølen sykehjem nord i Haugesund. I tillegg hadde Orange Helse planer om å etablere mottak på 220 plasser i Kommunegården i Haugesund. Også denne gangen er Hero en av tilbyderne.

– Vi har søkt om å forlenge den kontrakten vi allerede har i dag, sier mottaksleder ved Hero i Haugesund, Preben Svendsen.

Hero har i dag 220 desentraliserte plasser på Haugalandet. Kontrakten til Hero er på tre år med mulighet for forlengesle med ytterliger tre år.

Den største tilbyderen er imidlertid det nyoppstartete selskapet Humaq. De har søkt om å starte fire asylmottak i kommunene Stord, Karmøy Haugesund og Tysvær med 180 beboere på hvert mottak.

Totalt har UDI fått tilbud om 15 600 plasser fordelt på 97 mottak.

– Det er positivt for oss at vi får så mange tilbud. Selv om ankomsttallene så langt i år har vært lave, ønsker UDI å bygge opp mottakskapasiteten slik at man har en buffer i tilfelle tallene øker tilsvarende i fjor høst, sier Mehammer.