SLOW-TV: Karmøybu Trygve Sørvaag skal sende slow-tv ut til hele verden. Foto: ABCNyheter
SLOW-TV: Karmøybu Trygve Sørvaag skal sende slow-tv ut til hele verden. Foto: ABCNyheter

Sender slow-tv fra dyrelivet

Er du interessert i å vite mer om hvordan redet til en hegre ser ut, eller kanskje hva som rører seg hos havørnene? Da er Karmøy-bu Trygve Sørvaag sin nye tv-satsing midt i blinken.

TV-SATSING: Den profilerte journalisten står i bresjen for Norges nye tv-kanal der de sender direkte fra et havørnreir og en hegrekoloni fra Smøla på Nordvestlandet.

– Stadig flere av oss bor i byer, og på veien dit har vi mistet noe av kontakten med naturen. Vi ønsker derfor å zooome tett inn på dyrenes verden og gjøre naturen tilgjengelig på en enkel måte, sier utviklingsredaktør i ABC Startsiden, Trygve Sørvaag i en pressemelding.

Den nye tv-satsingen har fått det karakteristiske navnet Zooom.no. Hensikten med prosjektet er ikke bare å underholde. Zooom.no har også som ambisjon å bringe kunnskap om ville dyr og deres levesett ut til både vanlige folk og mer ihuga fugletittere.

– Det er fortsatt mye vi ikke vet om havørna, som er Nord-Europas største rovfugl. Men vi vet enda mindre om de svært sky gråhegrene. Så kanskje bringer vi også vitenskapen noen skritt videre, sier Sørvaag.