Arne_Mohn

– Jeg er bekymret

Ordfører i Haugesund, Arne-Christian Mohn, er begymret hvis alle mottaksplassene som det er søkt om i Haugesund blir etablert.

ASYLPOLITIKK: I dag ble det klart at det totalt søkes om å etablere over 300 nye mottaksplasser i Haugesund. Fristen til å delta i UDI-anbudet gikk ut i dag. Haugesunds-ordfører Arne-Christian Mohn mener tiden ikke er moden for å etablere flere mottaksplasser i Haugesund nå.

– Haugesund skal ta sin del av ansvaret, men vi har samtidig blant den høyeste arbeidsledigheten i landet, spesielt blant unge. Vi har ikke nok arbeid til de som er her allerede, og jeg er redd for at flere asylsøkere i den størrelsesorden det her er snakk om ikke er bra for byen, sier Mohn.

Hero Norge As er allerede etablert med et desentralisert mottak med 220 plasser. Hvem og hvor eventuelt nye mottak vil komme blir trolig tatt av UDI i midten av mai. Mohn har informert UDI om hva kommunen mener.

– Vi har ingen problemer med å integrer de vi allerede har. Hvor mange vi kan ta ekstra vet jeg ikke, men jeg har informert UDI om hvordan vi opplever situasjonen, sier Mohn.