OMVISNING PÅ TOMA MAT AS: Fra venstre (med ryggen til), adm. dir. Rolf Magne Strømme, LO-leder Gerd Kristiansen, partisekretær DnA Kjersti Stenseng, ordfører Arne-Christian Mohn, lokal tillitsvalgt Thomas Helgesen og til høyre kvalitetssjef på Toma Mat, Sigurd Mølstre.
OMVISNING PÅ TOMA MAT AS: Fra venstre (med ryggen til), adm. dir. Rolf Magne Strømme, LO-leder Gerd Kristiansen, partisekretær DnA Kjersti Stenseng, ordfører Arne-Christian Mohn, lokal tillitsvalgt Thomas Helgesen og til høyre kvalitetssjef på Toma Mat, Sigurd Mølstre.

– Trist at Statoil ikke handler norsk

– Det er godt at vi har Statoil, men jaggu meg må vi erkjenne at statsselskapet kan skape problemer også. Kuttene deres har hatt enorme ringvirkninger spesielt her på Vestlandskysten, sa LO-leder Gerd Kristiansen til ledelsen på Toma Mat AS i dag.
Kristiansen på Toma Mat - 13

KVALITETSPÅLEGG: Adm. dir. Rolf Magne Strømme briefer LO-leder Gerd Kristiansen om spesialiseringen på høykvalitets påleggsproduksjon.

Raglamyrbedriften har vært gjennom en omfattende omstillingsprosess etter at store deler av offshoreleveransene har opphørt. Kjøttdeigleveransene er overtatt av leverandører i Lithauen, bacon av en leverandør i Nederland. 42 ansatte har nettopp blitt 25. De elleve siste gikk ut døren siste arbeidsdagen i mars.  Viseadministrerende direktør Jostein Danielsen ga LO-lederen og hennes følge en røff historie om hvordan markedsmakta rår og endrer rammebetingelsene for en liten leverandør. Etter å ha blitt presset på prisene over lang tid, krevde Statoil i fjor en prisreduksjon på 20 prosent for offshoreleveranser i 2016, noe bedriften fant umulig. De ville i tilfelle ha levert med tap.

– Vi sa opp avtalen med Statoil i september i fjor, sa adm. dir. Rolf Magne Strømme. I dag handler Statoil i utlandet.

Må spesialisere seg

Jostein Danielsen fortalte om de strategiske valgene som bedriften nå har tatt. I framtiden skal Toma Mat AS levere færre produkter i større serier. Det er snakk om større spesialisering. Bedriften har investert i en ny, avansert produksjonslinje som forbedrer kvaliteten og reduserer svinn. Investeringen er utløst av et samarbeid med Norgesgruppen om lansering av nye påleggsserier.
– Vi må henge med i teknologiutviklingen om vi skal bli konkurransedyktige nok, sa Danielsen. Fra før leverer Toma Mat AS høykvalitets Jacobs-pålegg til 207 butikker over hele landet, svinesteik til Fjordland  og bacon til Pizzabakeren.

Tøff prosess

Selv om det finnes enkelte lys i tunnelen, har styret og ledelsen i Toma Mat AS i vinter måttet ta konsekvensen av de økonomiske realitetene. Rolf Magne Strømme fortalte at de hadde vært gjennom en tøff prosess. Mange av de som måtte gå var unge folk med økonomiske forpliktelser.
Gerd Kristiansen spurte Toma-lederne om hvilke erfaringer de har høstet med NAV-systemet gjennom denne prosessen. Tilbakemeldingen var at det er for lite individuelt tilpasset, det er rigid og mangler tempo. Enkelte av de ansatte hadde bare trengt et lite kvalifiseringsdytt for å forbedre sine muligheter på arbeidsmarkedet, men de må etter alt å dømme vente i ti  måneder på grunn av reglene.

– Jo lenger arbeidsledig, jo vanskeligere blir det for den enkelte. Vi vet at langvarig ledighet ødelegger selvtilliten. Vi er derfor nødt til å legge mer penger inn i tiltakssystemet og øke innsatsen innen intern opplæring og arbeidspraksis for å øke kompetansen, sa LO-lederen.

Ikke tid for debatt

Flere av de tillitsvalgte som deltok var misfornøyd med at Statoil ikke tok større samfunnsansvar. Statsselskapet burde handle mer nasjonalt. Tiden tillot ikke noen dypere debatt om hvordan staten styrer bedriftene sine. Men LO-lederen og hennes følge satt stor pris på å lære mer om hvordan offshore-kuttene slår ut for underleverandører i andre bransjer enn verkstedindustrien. Ringvirkningene er store for mange.