SEREMONI I FESTIVITETEN: Stadig flere velger en humanistisk konfirmasjonsseremoni fremfor en kirkelig velsignelse.
SEREMONI I FESTIVITETEN: Stadig flere velger en humanistisk konfirmasjonsseremoni fremfor en kirkelig velsignelse.

60 år med Human-Etisk forbund

Denne helgen feirer Human-Etisk forbund at det er 60 år siden organisasjonen ble stiftet. På 80-tallet kom det første lokallaget på Haugalandet, som med tiden har vokst til langt over 1000 medlemmer på tvers av kommunegrensene.

JUBILEUM: Siden forbundet ble stiftet i 1956, har det markert seg som en viktig møteplass og aktør for å fremme humanistiske verdier på et ikke-religiøst grunnlag.

35 år på Haugalandet

22. januar 1981 kom det første lokallaget på Haugalandet med Gaute Nereng som første formann. I løpet av de 35 årene har organisasjonen vokst til å bestå av over 1000 medlemmer fra Haugesund, Tysvær, Karmøy, Sveio, Bokn, Vindafjord, Etne og Utsira.

– Historien om HEF er på mange måter en historie om frihet. Frigjøring fra tradisjon og tvang og frihet til å leve sine liv på den måten man vil, sier lokallagsleder Christian Våge.

Blant viktige kampsaker har vært avvikling av statskirkeordningen, religions- og livssynsfag i skolen som gir mer plass til etikk, filosofi og kritisk tenkning, inkluderende semesteravslutninger som ikke er knyttes opp mot gudstjeneste og lik tilgang til verdige seremonirom som alle kan bruke.

Sekulært alternativ

En sentral oppgave for HEF er å tilby sekulære markeringer ved livets store begivenheter, som overgangen til voksenlivet.

– Vår opprinnelse, med borgerlig konfirmasjon, handler om frigjøring fra en religiøs tvang og plikt som mange opplevde, sier Christian Våge

– Siden den gang har borgerlig (nå Humanistisk) konfirmasjon blitt et stadig mer populært alternativ. Fra å være en liten seremoni for noen få modige ungdommer i Billedgalleriet 1982, så har vi nå nådd over 160 konfirmanter i året og arrangerer i slutten av april 6 fulle seremonier i Festiviteten. Det er vi stolte av, tilføyer han.

Fokus på fremtiden

De humanistiske verdiene HEF kjemper for vil også bli viktige i årene som kommer, mener lokallagslederen.

– Et samfunn som blir både mer sekulært og får flere ulike religioner trenger noen felles verdier i bunn. Verdier som ytringsfrihet, likestilling, demokrati og rettstat vil være helt sentrale for at Norge skal kunne være et inkluderende sted hvor folk føler seg hjemme uavhengig av religion og livssyn. Det er ikke verdier som kommer av seg selv, men som må kjempes frem hver eneste dag, avslutter Christian Våge.