Skjermbilde 2016-04-07 kl. 19.18.54

Kjemper i Stortinget for arm til Bergen

Selv Fremskrittspartiet er uenige i sin egen samferdselsministers prioriteringer. Nå går kampen for å utrede en arm fra E134 til Bergen for fullt i Stortingets korridorer.

SAMFERDSEL: Da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i desember la frem regjeringens forslag til hovedtrasé mellom Øst- og Vestlandet, var ikke en utredning av en arm mellom Odda og Bergen tatt med.

Det til tross for Statens Vegvesens klare anbefaling, som innebar at E134 med en arm til Bergen ville gi det desidert beste kost/nytte-regnskapet for traseen.

Nå går samtlige fylkeslag i Rogaland og Hordaland, med unntak av Høyre, inn for å få til en såkalt Konseptvalgutredning på strekningen, med et håp om å få den med i Nasjonal transportplan, som skal vedtas sommeren 2017.

Vi tok turen til Oslo for å prate med lokale stortingsrepresentanter om temaet.

Hele innslaget ser du over.