KLAR FOR NESTE SKRITT: Et nytt bygg er viktig for framtidens pasientbehandling, sier adm. dir. i Helse Fónna, Olav Klausen. Nå starter utformingen av forprosjektet basert på utbygging mot vest .
Foto: Dag Olav Husås
KLAR FOR NESTE SKRITT: Et nytt bygg er viktig for framtidens pasientbehandling, sier adm. dir. i Helse Fónna, Olav Klausen. Nå starter utformingen av forprosjektet basert på utbygging mot vest . Foto: Dag Olav Husås

–Vi er klare for neste etappe!

–Vi er klare for neste etappe, sier adm. dir. i Helse Fonna, Olav Klausen. Mandag vedtok styret i Helse Fonna å bygge ut Haugesund sjukehus mot vest. Dermed ble konseptfasen avsluttet. Nå starter forprosjekteringen av et byggeprosjekt som i 2020 skal gi sykehuset dobbel så stor driftsflate som det har i dag.

SYKEHUSUTBYGGING: Arbeidet med konseptfasen har pågått i nærmere to år. Et hundretalls medarbeidere har deltatt i arbeidet og Klausen er stolt over kvaliteten som er levert i beslutningsdokumentene til styret. Det er lagt et solid grunnlag for arbeidet med forprosjektet som skal detaljere de bygningsmessige og tekniske løsningene, detaljere kostnader og føre fram til anbefaling av valg av entreprisemodell og gjennomføringsmodell.

Utrangert og umoderne

Olav Klausen sier til Haugalandnytt at satsingen på nybygg har tvunget seg fram. Generelt er dagens Haugesund sykehus preget av trangboddhet og mangel på støtterom som samtalerom, kontorarbeidsplasser, møterom, undervisningsrom, lager og oppholdssoner for pasienter og pårørende. I noen behandlingsrom er det tidvis tekniske problemer med blant annet kloakklekkasje. Bygningsmassen har lave etasjehøyder, noe som begrenser framføringen av tekniske installasjoner og muligheter for takhengt utstyr.

Haugesundmodellen

–Vi har dessuten behov for å gjennomføre en ny driftsmodell med fullintegrerte kliniske sentre, det vil si å samlokalisere sengepost, poliklinikk og dagkirurgi på tvers av somatikk og psykisk helsevern og også innen medisin og kirurgi. Pasientenes behov for tjenester skal danne utgangspunktet for lokalisering av de ulike funksjonene. På den måten kan vi bedre utnytte ressursene våre, sier Klausen. Legene får mindre avstander, diagnostisering kan skje raskere og det blir lettere å orientere seg både for pasienter og pårørende.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Foto: Helse Fonna

Foto: Helse Fonna

–Vi kaller det ”Haugesund-modellen”. Det er et aldri så lite nybrottsarbeid, legger han til og gjentar at det det store interne engasjementet på sjukehuset har æren for at de har funnet fram

Ene alternativet for dyrt

Det har vært to alternativer som har vært med helt inn i sluttfasen. Det såkalte Nord-alternativet ble funnet ble funnet for dyrt og ville ha gitt færre nye kvadratmeter gulvflate enn Vest-alternativet.

–Vi hadde ikke hatt råd til å bygge dette. Vest-alternativet har høyere score på en rekke punkter, er billigere og gir ca 7000 kvm mer gulvflate. Det har også større potensial for videre utbygging, svarer Klausen og viser til at om alt går etter planen vil sykehuset få 30.000 kvadratmeter større grunnflate. Rammen for 1. Byggetrinn er på 1,8 millioner kroner. Ytterligerr 1,5 milliard går med i det andre. I de to byggetrinnene ligger det også inne kostnader til renovering av deler av dagens sjukehus.

Har penger på bok

Olav Klausen minner oss til slutt om at det ikke hadde vært mulig å gjennomføre dette prosjektet uten at Helse Fonna de seinere årene har drevet med overskudd og klart å legge penger til side. Denne egenkapitalen er viktig når Helse- og omsorgsdepartementet neste sommer og høst skal ta standpunkt til byggeprosjektet i forbindelse med utformingen av statsbudsjettet for 2018.

–Vi krysser fingrene og satser på at det blir et smidig løp fram til en byggestart sommeren 2018, sier han til Haugalandnytt.