BADING: Temperaturen på Haugalandet er rekordhøy og gir gode badetemperaturer i vann og sjø. Foto: arkiv
BADING: Temperaturen på Haugalandet er rekordhøy og gir gode badetemperaturer i vann og sjø. Foto: arkiv

Friluftspenger til Haugalandet: – Hyggelig melding å få!

Daglig leder Oddvin Øvernes i Friluftsrådet Vest er fornøyd. Følger regional- og kulturutvalget fylkesrådmannens innstilling, får rådet nesten full uttelling på sine søknader om statsmidler til diverse tiltak og aktiviteter på Haugalandet i år.

– Dette var en hyggelig melding å få en mandag ettermiddag, sier Oddvin Øvernes da vi gjør ham oppmerksom på fylkesmannen forslag til fordeling av statlige tilskudd til friluftsformål. Forslaget innebærer at Friluftsrådet Vest skal få 390.000 til diverse friluftsaktiviteter og 750.000 kroner til diverse tiltak i sikrede friluftsområder.

Hva pengene går til:

Aktivitetene er:

 • Friluftslivets uke og –dag 2016
 • Friluftsskole Haugalandet
 • Læring i friluft
 • Oppgradering utstyrsbåter
 • Telttur i Nord-Rogaland

Tiltakene er:

 • Turveg Gardvika
 • Turveg Lindøy
 • Strøm til servicebygg Olalia
 • Oppgradering av tilkomst og turveg, Otertong
 • Pådel (Sevland) – grunnleggende tilrettelegging
 • Nytt toalett Åkrasanden

Interessen for disse tilskuddsmidlene er stor. Fylkeskommunen har mottatt 65 søknader fra 26 ulike søkere med en samlet søknadssum på over 18,2 millioner kroner. Statens ramme for Rogaland er på 5,2 millioner kroner.

Penger til Fagerheimområdet

I en annen sak foreslår fylkesrådmannen at Friluftsrådet Vest får 453.490 kroner i tilskudd til vegvedlikehold fram til friluftslivområder på Haugalandet. I en tredje sak foreslår rådmannen at rådet får 31.000 kroner for å sikre atkomsten til badeplassen Dragavika i Tysvær. Under denne tilskuddsposten får for øvrig Haugesund kommune 2 millioner kroner for å sikre atkomsten til kystheiområdene fra Fagerheim og nordover.

Haugesund Turistforening

Også andre søkere i nordfylket har fått god uttelling på sine søknader om tilskudd til friluftsliv. Haugesund Turistforening er innstilt på et tilskudd på 270.000 kroner til sju ulike aktiviteter. Haugesund Røde Kors kan også få 40.000 kroner i aktivitetsmidler. Haugesund kommune kan få 100.000 kroner til turveg og skjøtselstiltak på Vibrandsøy.

Turkart Sør-Karmøy

Regional- og kulturutvalget skal på samme møte fordele regionale utviklingsmidler. Blant de tilskuddene som gis her, får Skudenes Fjellag 100.000 kroner til å lage et nytt turkart for Sør-Karmøy. Friluftsrådet Vest får 100. 000 kroner til opplegget ”Opp i trærne” og 120.000 kroner til tursti til Lammanuten. Klima-alliansen i Haugesund får 100.000 kroner til ”Beintøft Rogaland”, Haugesund Røde kors får 41.000 kroner til ”Røde Kors i friluft” og Haugesund Turistforening 40.000 kroner til ”10 nærturer”.