Foto: Dag Olav Husås
Foto: Dag Olav Husås

Ba for seg på Stortinget

Masseoppsigelsene på Aibel førte i går til at ordfører Arne-Christian Mohn ba myndighetene om hjelp til å takle den stadig økende arbeidsledigheten. Bønneropene nådde i dag leder for arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

NÆRINGSLIV: Nyheter om at så mange som 150 personer kan miste jobben på Aibel ble mottatt med sjokk av Arve Kambe. I dag reiste næringsforeningene på Vestlandet i samlet tropp for å be Stortinget ta affære.

– Jeg tror først og fremst dette handler om å forsere samferdselsprosjekter, samt å gi kommunene midler til å intensivere vedlikehold av skoler, barnehager, aldershjem og sykkelveger. Dette er ting som er relativt klare og som bare mangler finansiering. Det vil gi arbeidsplasser med en gang, sier Arve Kambe, leder for arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

– Vi vil be dem sette sammen en pakke som bedriftene kan ha nytte av i en særdeles utfordrende tid, sier Egil Severeide, administrerende direktør i Haugesundregionens Næringsforening.

Kritiserer regjeringen

Næringslivet i Vestlandsfylkene har lenge varslet at de trenger hjelp for å klare seg bedre gjennom krisen. Severeide er kritisk til myndighetens håndtering.

– Når du hører på Erna og andre på østsiden av vannskillet får du inntrykk av at Norge er et land som ikke er i krise. Og dette er en klar advarsel om at virkelighetsforståelsen på østsiden og vestsiden er veldig forskjellig, sier Severeide.

I mai legges regjeringens reviderte statsbudsjett frem. Kambe håper og tror regjeringen vil komme med flere tiltak for å hjelpe Vestlandet.

NAV har forberedt seg

Haugesund har i dag blant landets høyeste arbeidslediget. På NAV i Haugesund er de godt forberedt.

– De største utfordringene er jo den enkelte som opplever å bli sagt opp. Men vi har hatt et godt samarbeid med Aibel og vært i tett dialog, så vi tilbyr nå informasjonsmøter og stiller opp på jobbmesser for dem som er rammet av dette, sier Jonny Danielsen, nestleder i NAV Haugesund.

Men med landets strammeste arbeidsmarked er utsiktene til å få jobb på Haugalandet ikke like gode. Danielsen oppfordrer derfor til en stor grad av mobilitet.