15010112 vb Haugaland kraft

Solid resultat fra Haugaland Kraft

Haugaland Kraft-konsernet hadde i 2015 et driftsresultat på 186 millioner kroner mot 156 millioner i 2014.

Resultat etter skatt viser et overskudd på 133 millioner kroner i fjor mot 151 millioner i 2014 for Haugaland Kraft.

Reduksjonen skyldes i hovedsak lavere avkastning på investering i tilknyttet selskap (Sunnhordland Kraftlag AS), skriver selskapet i en pressemelding.

Økte investeringene

Haugaland Kraft investerte for 280 millioner kroner i 2015, noe som er en økning fra 225 millioner året før. Totalkapitalen var ved utgangen av året  3.243 millioner med en egenkapitalandel på 53 prosent.

I følge pressemeldingen vil styret overfor generalforsamlingen foreslå et utbytte på 94 millioner kroner. Samlet utbetaling til eierne inklusive renter på ansvarlige lån vil i 2016 være 108 millioner kroner.