arkivfoto
arkivfoto

Nei til Ironman-VM i 2018

Etter en samlet vurdering anbefaler fylkesrådmann Trond Nerdal at søknaden fra Haugesund kommune om støtte til Ironman 70.3 – VM 2018 avslås av prinsipielle og økonomiske årsaker.

Tekst: Terje Emil Johannessen

Dermed ser det skummelt ut for forsøket på å gjøre Haugesund til vertsby for kjempearrangementet. Med tanke på størrelse og antall deltakere snakker vi om det største arrangementet innenfor Ironman-konseptet, Hawaii inkludert. Det er i dag totalt 90 Ironman 70.3-arrangementer verden over. Saken skal fram til politisk behandling først i Regional- og kulturutvalget torsdag i neste uke, dernest i fylkesutvalget.

Haugesund  kommune ble oppfordret av World Triatlon Corporation (WTC) til å søke om å være vertskap for Ironman 70.3 World Championship 2018. I sin søknad har kommunen pekt på at dette er en anerkjennelse av det arbeidet som Wen Events AS har gjort gjennom fire år som arrangør av Ironman 70.3 Norway.

Umulig for vertskapsbyen

Haugesund og regionen har med andre ord stor vilje og høy kompetanse til å arrangere Ironman 70.3 World Championship 2018. Kostnadsbildet og de økonomiske forutsetningene er imidlertid på et nivå som Haugesund kommune ikke er i stand til å løfte, gitt den økonomiske situasjonen kommunen er i. Det er søkt om 500.000 Euro, det vil si 4.750.000 kroner i finansiering fra fylkeskommunen. Arrangøren må garanterte at en slik grunnfinansiering foreligger. Budsjettet er på 10,5 millioner kroner. Ingen andre finansieringskilder finnes per dato.

Ekstraordinært høyt beløp

Fylkesrådmannen viser til at det etter retningslinjene for tilskuddsordningen fylkeskommunen har, kan søkes om tilskudd på inntil
100 000,- kroner. Fylket har støttet andre verdensmesterskap de siste årene innenfor denne rammen.

–Søknadsbeløpet på 500.000 euro er derfor ekstraordinært høyt – både sett i lys av midlene til internasjonale idrettsarrangement, og i forhold til andre tilskuddsordninger. Fylkesrådmannen finner det også utfordrende at det legges opp til at det er fylkeskommunen alene som skal finansiere hele den nødvendige garantien/lisensen på 500.000 Euro, skriver Trond Nerdal i sin innstilling. Han legger til at han ikke anser arrangementet for å være så ekstraordinært at det i seg selv ikke gir grunnlag for særbehandling.

–Det vil derfor være uheldig å gå utenom ordinær tilskuddsordning, og det vil kunne stilles spørsmål ved fylkeskommunens praktisering av prinsippene om likebehandling og forutsigbarhet, skriver han.

Har fått tre ganger

Det må legges til at i henhold til retningslinjene for fylkets tilskuddsordning kan det bare gis fylkeskommunal støtte til det samme arrangementet inntil tre ganger. Ironman-arrangementet i Haugesund får i år 200.000 kroner. I 2015 fikk arrangør Wen Events AS 85.000 kroner og i 2012 50.000 kroner i støtte.

Saken avgjøres endelig av fylkespolitikerne 19. april.