Stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H). Foto: Høyre
Stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H). Foto: Høyre

Lik behandling for lik sykdom

Selv om kvinners og menns muligheter og liv har blitt mer like, har vi ennå ikke et fullt ut likestilt samfunn. Heller ikke innen helse er vi likestilt. Nylig kunne vi lese i Dagens Medisin at kvinner koster mindre enn menn når de blir behandlet for hjerteinfarkt og blindtarmbetennelse. Man velger billigere metoder for kvinnene, skriver Stortingsrepresentant Sveinung Stensland i et leserinnlegg.

MENINGER: Selv om kvinners og menns muligheter og liv har blitt mer like, har vi ennå ikke et fullt ut likestilt samfunn. Heller ikke innen helse er vi likestilt. Kjønnsforskjellene innen helse er et paradoks. Menn har høyere dødelighet. Imidlertid har kvinner likevel flere helseplager, selv når vi ser bort fra sykelighet knyttet til graviditet og fødsler.

Menns overdødelighet i forhold til kvinner har de siste tiårene blitt større for selvmord, men mindre for hjerte- og karsykdommer, lungekreft og ulykker. Kvinner rapporterer om flere sykdommer enn menn. Hyppigheten av overvekt har økt mer for menn enn for kvinner.

Noe av forskjellen mellom kjønnene kan tilskrives genene og er ikke så mye å gjøre med. Imidlertid er det dessverre fortsatt slik at kvinner behandles annerledes enn menn ved en rekke lidelser. Ting kan også tyde på at typiske mannslidelser har større prestisje enn kvinnelidelser.

Hverken kvinner, deres leger, pårørende eller forskere vet nok om forskjellene mellom kvinner og menns hjertesykdom. Dette kan gi forsinket diagnose, faktum er at det er flere kvinner enn menn som dør av hjertesykdom. Undersøkelser viser at kvinner og menn reagerer ulikt både på smerte og på smertestillende midler Kvinner må vente 5 år lengre enn menn på diagnose og behandling for Bekhterevs sykdom. Og nylig kunne vi lese i Dagens Medisin at kvinner koster mindre enn menn når de blir behandlet for hjerteinfarkt og blindtarmbetennelse. Man velger billigere metoder for kvinnene.

Så kvinner, når noen av dere til neste år planlegger paroler til 8. mars, er kanskje «lik behandling for lik sykdom» et godt forslag.