Foto: privat
Foto: privat

– Ikke helt i mål med prosessen

De DNB-ansatte på Karmøy og i Haugesund må vente enda noen uker før de vet svaret på nedbemanningsprosessen i banken.

HAUGESUND: I februar ble det klart at DNB legger ned bankfilialene på Åkra og i Odda. Flere ansatt blir dermed rammet av omstillingen. Banksjef for DNB privatmarked på Haugalandet, Mareno Vevang forteller at banken ikke er helt i mål med nedbemanningen enda, men at prosessen pågår for fullt.

– Slik det kan se ut nå vil det trolig være noen overtallige. Vi vet ikke enda hvor mange dette gjelder, og det er for tidlig å konkludere, sier Vevang.

Ved kontoret på Åkra er det sju ansatte som blir berørt. I Haugesund er det i dag 17 rådgivere som er ansatt. Også her blir det endringer. Vevang håper de ansatte skal få svar i midten av april.
– Vi håper å være ferdig med hele prosessen innen midten av april. Vi har mange virkemidler vi kan bruke, og håper fremdeles at vi skal unngå oppsigelser. Blant annet har vi en god markedstilpasset sluttpakkeordning , sier Vevang.

Samtidig som banken er inne i en omstillingsprosess er lokalene i Haraldsgaten i Haugesund betydelig oppgradert. Lokalene vil så smått taes i bruk neste uke, før åpningen skjer senere i april. Vevang forklarer at de har vesentlig høyere andel av fysiske bankkunder i Haugesund enn det de har på Åkra.

– Alle undersøkelser viser at kundebesøk er på nedadgående. Samtidig er det fremdeles slik at man har lyst å snakke fysisk med noen når man står ovenfor viktig avgjørelser, som for eksempel huskjøp, dødsfall og lignende, sier Vevang.