Foto: KaVass
Foto: KaVass

Selvangivelsen, dette er endret

Fra i morgen blir selvangivelsen tilgjengelig for 4,7 millioner lønnstakere, pensjonister og næringsdrivende.

SELVANGIVELSEN: For inntektsåret 2015 er det flere ting som er endret. Her er noen av dem.

-Fra og med inntektsåret 2015 skal uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra andre ordninger skattlegges som lønnsinntekt.

-Prosentsatsen ved beregningen av ligningsverdi for sekundærbolig er endret fra 60 prosent til 70 prosent.

-Maksimalt fradrag for gave økes fra kr 16 800 til kr 20 000

Den elektroniske selvangivelsen fra Skatteetaten har leveringsfrist 30. april. Det er i selvangivelsen du ser foreløpige tall for hva du enten får igjen i skatt eller hva du må betale i restskatt. Så husk å sjekke at alt stemmer.

Les mer her på Skatteetatens egne sider.