Ordførerkandidat for Haugesund Høyre, Jarle Utne-Reitan.
Ordførerkandidat for Haugesund Høyre, Jarle Utne-Reitan.

Lærer å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme

Haugesund kommune deltar i et samarbeid med 25 nordiske byer for å lære hvordan de kan forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.

MALMØ: På et tredagers-kurs i den svenske byen Malmø er trioen Jarle Utne-Reitan (gruppeleder i Høyre), Marianne Hammer (leder i barnevernet) og Bjørn Inge Espeland (leder for forebyggende gruppe ved Haugesund politistasjon) på plass for å lære mer om forebygging mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Ifølge Utne-Reitan var det Haugesund Høyre som kom over prosjektet da de var på studietur i København hos blant andre Nordisk Råd og generalsekretær Dagfinn Høybråten.

Seks norske byer representert

– Et enstemmig formannskap sluttet seg til at vi burde delta i dette nettverket, sier Utne-Reitan på telefon til Haugalandnytt tirsdag kveld.

25 nordiske byer deltar på kurset, av dem er representanter fra Stavanger, Kristiansand, Larvik, Oslo, Fredrikstad og altså Haugesund på plass.

I forkant av kurset var gruppelederen for Høyre svært spent på hva nettverket kunne tilføre i arbeidet for innbyggernes trygghet.

Forebygge fremfor å reparere

– Hvordan er dette gjeldende for Haugesund kommune, kjenner du eller andre til tilfeller av radikalisering og voldelig ekstremisme lokalt?

– Formannskapet har blitt orientert av PST, og mener det er grunn til å sette inn forebyggende tiltak. Vi ønsker for eksempel ikke at noen fra Haugesund skal reise ut og være fremmedkrigere. Ei heller vil vi at det skal skje voldelig ekstremisme i Haugesund, forklarer Utne-Reitan før han legger til:

– Det er som kjent mye bedre å forebygge enn å reparere.

Representantene fra byene er samlet for å lære av hverandre, både gode og dårlige erfaringer.

– Det er et overordnet mål at alle nordiske byer skal være trygge 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Ingen skal leve i frykt, sier gruppelederen.