NEDGANG I ALKOHOL-KONSUMET?: Det håper og tror Fredrik M. Sætre i IOGT Haugesund. Illustrasjonsfoto
NEDGANG I ALKOHOL-KONSUMET?: Det håper og tror Fredrik M. Sætre i IOGT Haugesund. Illustrasjonsfoto

Alkoholfri trend

«Over flere tiår har bruken av alkohol vært økende her i landet, men nå kan vi kanskje se en endring i dette» skriver Fredrik M. Sætre i dette leserinnlegget.

Leserinnlegg skrevet av:
Fredrik M. Sætre,
Styremedlem IOGT Haugesund

MENINGER: I den siste befolkningsundersøkelsen fra Folkehelseinstituttet slås det fast at 18 prosent av nordmenn ikke har drukket alkohol de siste tolv månedene. Ser en på tallene for aldersgruppen 16 til 34 år er prosenttallet enda høyere, 20 prosent.

Over flere tiår har bruken av alkohol vært økende  her i landet, men nå kan vi kanskje se en endring i dette.

I tilsvarende undersøkelser fra Verdens Helseorganisasjon (WHO) viser det seg at tallet for de som har brukt alkohol siste 12 måneder er  vel 38 %.  Med andre ord nesten 2/3 sier de ikke har brukt alkohol siste 12 måneder.

WHO sier at det er svært viktig for den globale helsen å ha en høy andel mennesker som ikke bruker alkohol eller andre rusmidler.  Det er lettere  for de unge å velge alkoholfritt når de rundt dem gjør det samme sier WHO.