IKONET BLE HEDRET: –Organist Goos ten Napel sto for tolkningen av superhiten «Purple Rain», skriver NRK Rogaland.
IKONET BLE HEDRET: –Organist Goos ten Napel sto for tolkningen av superhiten «Purple Rain», skriver NRK Rogaland.

De fleste nordmenn tror ikke på Gud

For første gang er det flere nordmenn som ikke tror på Gud enn de som tror.

Tallene kommer fra Norsk Monitors kartlegging av verdigrunnlag og holdninger, skriver Vårt Land. På spørsmålet «tror du på Gud?» svarte 39 prosent nei, mens 37 prosent svarte ja. 23 prosent av de nesten 4.000 som har svart på undersøkelsen, sier de ikke vet.

– Gode nyheter

Leder i Human-Etisk Forbund på Haugalandet er ikke overrasket over den historiske nyheten. Dette er et sunnhetstegn og som forventet i stadig mer sekulært samfunn, mener han.

– Verden blir mindre og mindre. Folk er mer opplyst og får stadig større anledning til å tenke kritisk. Da synes de naturligvis det blir veldig ulogisk med overnaturlige vesener. Vitenskapen sier at ekstraordinære påstander krever ekstraordinære bevis, sier han.

Da spørsmålet ble stilt for første gang i 1985, svarte hele 50 prosent at de trodde på Gud, mens bare 20 prosent sa de ikke trodde. Undersøkelsen definerer ikke hvem Gud er. Men siden det samme spørsmålet har blitt stilt i 30 år, måles den samme uklarheten hvert år.

– Vi skal respektere mennesker uavhengig om de tror på overnaturlige saker. Det er veldig viktig at de som fremdeles tror på en gud har gode samfunn å forholde seg til og menigheter som ivaretar deres interesser, sier Christian Våge.