Skjermbilde 2016-03-17 kl. 22.08.59

Får kritikk for abortforslag

I sitt nye programforslag foreslår Kristelig Folkeparti at kvinner må gjennom en «obligatorisk refleksjonstid» i opptil to døgn før en abort kan gjennomføres.

HAUGESUND: –  Er det noe vi trenger for mange dyptgripende spørsmål som handler om livet fra unnfangelse til død, så er det vel faktisk å tenke oss nøye om, sier gruppeleder i Haugesund Kristelig Folkeparti, Tom Landås.

– Stoler dere ikke på at kvinner allerede tar seg tid til å reflektere over det, før de bestemmer seg for å avslutte et svangerskap? 

– Det er ikke det vi ønsker å si. Hvis det er det som blir budskapet nå, og det blir en storm på dette med at vi ikke stoler på kvinnen, så slår det jo selvfølgelig feil. Jeg tenker også at det ligger enormt mye omsorg bak forslaget, og ønsker så lite i verden at dette skal være en kvinnekamp.

Forslaget om å innføre obligatorisk refleksjonstid har som Tom Landås forventet, møtt mye motbør. Gruppeleder i Haugesund Høyre, Jarle Utne-Reitan, synes ikke dette er noen god idé.

–  Jeg tror at kvinner som vurderer abort, tenker seg godt nok om og ikke trenger noen tvungen refleksjonstid fra myndighetene, sier han.

– Synes ingenting om å sende kvinner i skammekroken

Leder i Haugesund SV, Trine Meling Stokland, reagerer kraftig på forslaget om refleksjonstid. Hun mener forslaget er ren moralisme.

– Jeg synes ingenting om å sende voksne kvinner i skammekroken på denne måten. Kvinner er i sin fulle rett til å bestemme over eget liv og egen kropp, sier hun.

Tom Landås i Kristelig Folkeparti er ikke overrasket over kritikken han får.

– Trine svarer som forventet. Det er lov å mene det. Men kanskje noen av oss ser tydeligere dette lille barnet i øynene. Dette spørsmålet er større enn kvinnen og mannens avgjørelse. Det handler om et liv som også skal ha sin egen rett.

– Men nå er jo det slik at vi har selvbestemt abort i Norge? 

– Det har KrF tatt innover seg, og vi ønsker ikke å reversere loven. Dette handler om at kanskje noen flere barn kunne få vokse opp og at foreldrene på sikt også ville se at dette var en god avgjørelse. Jeg har stor respekt for disse kvinnene som synes dette virker pressende, så jeg vil gjerne høre mer om det, sier Landås.

I tillegg til refleksjonstid, ønsker programkomiteen i KrF å erstatte abortloven med en lov som sikrer «rettsvern for det ufødte liv». Kvinner med minoritetsbakgrunn skal få̊ informasjon om prevensjon og alternativ til abort. Det foreslås også å stramme inn loven når det gjelder abort etter påviste avvik hos fosteret og at det automatiske tilbudet om fosterdiagnostikk til kvinner over 38 år skal avvikles.

Se intervju med lokalpolitikerne i videovinduet over