VIL LEGGE NED GASSKRAFTVERKET: Norges vassdrags- og energidirektorat har hatt saken på høring og konkluderer nå med at verket ikke vil klare å oppnå lønnsom drift de kommende 10-15 årene. Foto: Gassco
VIL LEGGE NED GASSKRAFTVERKET: Norges vassdrags- og energidirektorat har hatt saken på høring og konkluderer nå med at verket ikke vil klare å oppnå lønnsom drift de kommende 10-15 årene. Foto: Gassco

Klarsignal for nedleggelse av gasskraftverket

Gasskraftverket på Kårstø er enda et skritt nærmere endelig dødsdom. NVE har nå gitt tillatelse til nedleggelse, åtte år etter at det ble satt i drift.

TYSVÆR: Naturkraft AS søkte i begynnelsen av desember om tillatelse til å legge ned gasskraftverket, noe de er forpliktet til om et anlegg ønskes lagt ned før konsesjonstiden er utløpt.

Norges vassdrags- og energidirektorat har hatt saken på høring og konkluderer nå med at verket ikke vil klare å oppnå lønnsom drift de kommende 10-15 årene. En nedleggelse vil dessuten ha begrenset betydning for kraftforsyningssikkerheten i regionen.

Kostet to milliarder

Det er nå opp til styret i Naturkraft å ta den endelige beslutningen. Norges første kommersielle gasskraftverk har vært en økonomisk katastrofe for eierne Statoil og Statkraft.

Det kostet to milliarder kroner å bygge det. Investeringen ble tatt i en tid der det nordiske kraftsystemet hadde behov for tilførsel av ny kraft. Plasseringen på Kårstø var hensiktsmessig fordi det her var god tilgjengelighet på naturgass. Kraftmarkedet endret seg imidlertid. Økningen i kraftforbruket fulgte ikke prognosene samtidig som det norsk-svenske sertifikatsystemet utløste prosjekter som fram til nå har tilført det nordiske kraftmarkedet over 13 TWh ny energi. Og mer kommer. Innen 2021 vil volumet ha økt til 28,4 TWh. I sin begrunnelse, viser NVE også til at norsk importkapasitet har økt betydelig gjennom ny kabelløsning til Nederland samt utvidet kapasitet til Sverige og Danmark.

For dyr reserveløsning

Om forsyningssikkerheten på Haugalandet har Statnett konkludert med at det vil være mer lønnsomt å bygge en ny kraftlinje østfra enn å opprettholde gasskraftverket.

I sin høringsuttalelse har Hydro påpekt muligheten av å bruke verket på Kårstø som strategisk reserve ved langvarige utkoblinger av sentralnettet i regionen. NVE mener at dette vil være en for dyr løsning. Samfunnsøkonomisk er det mest gunstig å gjennomføre de anbefalte nettforsterkningene.

Det gå fram av NVE’s vurderinger at med dagens priser på brensel og utslipp vil gasskraftverket ha en estimert produksjonskostnad på 25 øre/kWh. Markedets forventninger om nordiske kraftpriser til produsent fra i dag til 2020 ligger på mellom 18 og 22 øre/kWh.

Gasskraftverket på Kårstø ble offisielt åpnet 1. november 2007. I tillegg til få dagene med produksjon i 2012 og 2013, har anlegget kjørt halvårlige testkjøringer. Selskapet hadde på det meste 36 ansatte. Bemanningen ble redusert allerede i 2014.