Foto: Privat
Foto: Privat

Halleland reagerer på fengsel-utspillet

– De avviser Tysværs alternativ uten debatt eller begrunnelse, sier Terje Halleland i Frp.
POLITIKK: Torsdag sendte varaordfører May Britt Vihovde ut en pressemelding hvor hun ytrer at Haugesund ønsker at nytt fengsel skal bygges i Sveio. Det reagerer Terje Halleland på.
– Tidligere har Haugesund vært tydelige på at en lokaliseringsdebatt vil være ødeleggende for prosjektet, for så å kaste seg ut i en offentlig debatt uten ryggdekning fra regionen i det hele tatt, skriver Halleland i en kommentar til Haugalandnytt.
Han mener det virker mer som et forsøk på belønning til en kommune som vil se på kommunestrukturen, enn det er en plassering som skal kunne øke sjansen for en realisering.

Sør for Haugesund

Halleland sier at det har vist seg vanskelig å selge inn et nytt fengsel på Haugalandet til beslutningstakere i Oslo, og mener det er viktig at en velger et godt tomtealternativ som regionen kan samle seg om og som har en større nasjonal- og regional nytte fremfor valg av lokale nytteverdier.
Rogaland Fremskrittsparti mener en plassering av et nytt fengsel må gjøres sør for Haugesund.
– Det kan gjerne være Fosen eller Gismarvik, Karmøy eller Tysvær, men jeg tror en slik plassering vil være lettere å samle regionen bak og som vil være betydelig bedre å få nasjonale myndigheter med på, sier Halleland.
Han mener en plassering sør for Haugesund i tilknytning til T-forbindelsen vil være en plassering som ivaretar nærhet til politikammer, tinghus og flyplass.
– En plassering med gode kommunikasjoner vil være viktig. Da kan hele landet bruke fengselet i varetektsituasjon og enkelt kunne reise fra hele landet, sier han.

Rogfast

Halleland trekker fram Rogfast som et viktig poeng.
– Slik situasjonen ser ut i dag, vil Stavanger-regionen ha mye større behov og utbytte av et fengsel på Haugalandet enn Hordaland. Kan vi få et samlet Rogaland til å stå bak kravet om et nytt fengsel på Haugalandet, vil kravet få en helt annen tyngde, sier gruppelederen i Rogaland Frp.