Røver

– Det handler om hvilket samfunn vi vil ha

"Røvær er en sentral del av både Haugalandets identitet og landets kystkultur og -historie. Dette handler om mer enn kostnader til skoleplass - det handler om kulturarv", skriver Randi Rasmussen i et leserinnlegg.

Rådmannen i Haugesund kommune har grunnet dårlig kommuneøkonomi foreslått å legge ned ungdomsskolen på øysamfunnet Røvær fra og med høsten 2016. Dette for å spare penger, men også av det de sier er hensyn til at det er èn elev ved ungdomstrinnet skoleåret 2016. Røvær skole har imidlertid en plan for dette, hvor elevene i 7. klasse vil bli flyttet opp for å være på samme trinn som 9. klassingen slik at vedkommende ikke blir alene det året.

I tillegg kan det se ut som at Haugesund kommune på sikt ser for seg å legge ned barnehagen, leirskolen og barneskolen. Vi skjønner at man må tåle kutt i en kommune med underskudd, men Røvær er i en ekstra sårbar posisjon.
Nedlegging av ungdomsskolen alene vil på kort sikt bety slutten for samfunnet på Røvær. Våre fire grunnpilarer er skolen, barnehagen, rutebåten og butikken. Uten alle disse på plass, ramler hele samfunnet. Ikke bare vil det føre til fraflytting – det vil også hindre tilflytting.

Kommunen har de siste årene gjort mye bra for Røvær gjennom å legge inn millionbeløp på vei, bro, kloakkanlegg, kai og barnehage. Hva var meningen med dette om nå, i første omgang, ungdomsskolen legges ned?
Dersom elevene må benytte skoletilbud i byen, plikter kommunen å stille med skoleskyss, samt folk til å se til Røværelevene med medfølgende utgifter dersom båten innstilles og ungene ikke kommer seg hjem. Skoleskyssen mellom Røvær og Haugesund alene er anslått å koste Haugesund kommune 4 millioner årlig.

Flere leserinnlegg har blitt skrevet, innsamlede underskrifter vil bli levert til kommunen og på onsdag vil Røværs befolkning møte opp på Rådhuset for å være synlige på både formannskaps- og bystyremøtet. Vi håper politikerne vil forstå hvilke ringvirkninger en nedleggelse av ungdomsskolen vil ha og ønsker at Haugesund kommune ser på Røvær som en ressurs og ikke bare en ren utgiftspost. Røvær koster mer per hode enn inne i byen, men verdiskapningen som foregår her ute er også stor!

Men det økonomiske aspektet til side: Røvær er en sentral del av både Haugalandets identitet og landets kystkultur og -historie. Dette handler om mer enn kostnader til skoleplass – det handler om kulturarv. Det handler om enkeltindividers skjebne. Det handler om hvilket samfunn vi vil ha!