Stortingsrepresentant Arve Kambe (H).
Stortingsrepresentant Arve Kambe (H).

Kambe: – Tonedøvt av Statoil-ledelsen

Arve Kambe (H) reagerer kraftig på Statoils bonus-utbetalinger til de ansatte, og mener samfunnets tillit til selskapet står i fare.

NÆRINGSLIV: Fredag kunne NRK melde at samtlige ansatte i Statoil får utbetalt en generell bonus på 5,5 prosent, basert på fjoråret. Dette kun tre måneder etter at alle de ansatte ble tilbudt å søke om sluttpakke som et ledd i effektivisering av driften.

Leder for Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Arve Kambe (H), reagerer kraftig på Statoil-ledelsens avgjørelse.

– Dette synes jeg er usedvanlig tonedøvt av ledelsen. Det at de for bare noen måneder siden tilbød sluttvederlag til alle ansatte, og nå gir bonus, sender helt feil signaler når vi ser de store kuttrundene som leverandører og samarbeidspartnere går gjennom, sier han til Haugalandnytt.

– Kan føre til redusert tillit

Han understreker at han er sikker på at de ansatte har gjort seg fortjent til bonusen, men at tidspunktet er helt feil når andre bedrifter i samme bransje frivillig innfører lønnsfrys og -reduksjoner.

– Statoil betalte tidligere i år milliardutbytte til aksjonærene. Ser vi et statlig selskap som har mistet kontakten med samfunnet?

– Statoil har et stort samfunnsansvar. Diskusjonene som nå går om utbyttepolitikk, sluttpakker og bonuser kan nok føre til at folk flest vil få redusert tillit til Statoil om de fortsetter å agere på denne måten, sier Kambe.

Han er tydelig på at det ikke er opp til politikerne å legge seg opp i hvordan en enkeltbedrift lønner personalet, men at spørsmålet bør bli en del av samfunnsdebatten.

Fredag uttalte Statoils informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen følgende til NRK:

– Vi gjør dette for å ha en insentivordning for våre ansatte. Vi har levert gode resultater, ikke minst knyttet til omstillingen av selskapet, så derfor synes vi dette er rett.