Slik har Sveio kommune presentert sitt lokaliseringsalternativ for nytt fengsel. (Illustrasjonsfoto)
Slik har Sveio kommune presentert sitt lokaliseringsalternativ for nytt fengsel. (Illustrasjonsfoto)

Vil ha nytt fengsel i Sveio

Denne uken ble Aksdal Næringspark lansert som en mulig plassering for et nytt fengsle på Haugalandet. Nå kaster Sveio seg inn i kampen.

FENGSELSDEBATTEN: Et nytt fengsel for Haugalandet og Sunnhordland skal betjene tingrettene i Haugesund og på Leirvik. Sveio kommune har i flere år arbeidet med å få bygget et nytt fengsel i Sveio. Dette fengselet skal erstatte Haugesund fengsel og være et topp moderne fengsel.

Et nytt fengsel i Sveio er tenkt plassert på Ekrene, rett nord for kommunegrensen til Haugesund, tett på hovedferdsåren mellom Haugalandet og Sunnhordland, med gode bussforbindelser mot Haugesund og Stavanger i sør, og Leirvik og Bergen i nord.

– Sveio kommune har lenge hatt nytt fengsel som tema, derfor er det allerede ferdig regulert område for fengsel i Sveio, forteller Lars Einar Hollund (H) og ordfører Jorunn Skåden (AP).

Tomten på Ekrene er allerede ferdigregulert til fengsel.

Tomten på Ekrene er allerede ferdigregulert til fengsel.

Politikere fra alle partier har i en årrekke vært kritiske til størrelsen og soningsforholdene i dagens fengsel på Hauge nord i Haugesund. Sveio har også tidligere blitt lansert som en mulig plassering for et stort fengsel på Haugalandet. Kommunen sine planer om nytt fengsel har også stor tilslutning blant Sunnhordlandkommunene.

I følge en pressemelding skal rådmannen i Sveio legge frem sak om nytt fengsel i Sveio i ekstra ordinært formannskapsmøte den 14.mars