Uten visjoner, Karmøy?

– Jeg ville ikke ha blitt overrasket om et markant flertall av befolkningen på Nord-Karmøy og på fastlandssiden hadde stemt ja til en storkommune på Ytre Haugalandet. Er det denne brutale realiteten flertallspartiene ikke vil ha fram i lyset, spør Terje Emil Johannsen i denne kommentaren.

KOMMENTAR: Ethvert samfunnsengasjert menneske på Haugalandet bør merke seg at en av hovedbegrunnelsene til Karmøys rådmann, Sigurd Eikje, for å stanse kommunestrukturdebatten i egen kommune er at det ikke er presentert noen brukbar visjon for en storkommune på Ytre Haugalandet. Formannskapet var i hovedsak enig med ham sist mandag. Nå gjenstår det å se hva kommunestyret foretar seg den 7. mars.

Jeg betrakter Sigurd Eikjes utsagn som et bunn ærlig hjertesukk der han speiler sine nære politiske omgivelser. Etter selv å ha vært til stede i det som kunne ha vært de siste femti årenes viktigste politiske diskusjon blant Karmøys fremste politikere sist mandag, må jeg si at jeg fullt ut deler rådmannens frustrasjon. Saken ble behandlet på tjue minutter uten antydning til en dypere debatt. Det må sies å være henimot utrolig sakens omfang og politiske betydning tatt i betraktning.

Spørsmålet er om hvem som i tilfelle burde ha lagt fram en visjon om hva vi kunne ha oppnådd med en kommunesammenslåing. Er det ikke naturlig å tenke seg at den nettopp burde ha kommet fra politikerne i regionens største kommune? Tidlig i denne debatten tok de tydelig mål av seg til å innta en ledende rolle i denne prosessen. Bortsett fra at avgåtte ordfører Aase Simonsen lojalt har forsvart både regjeringens reformarbeid og i forrige valgperiode også fikk med seg sine kolleger til å engasjere Agenda Kaupang til utredningsoppdraget i fjor, har det vært få røster som har hevet seg. Jarle Nilsen kritiserte heftig Haugaland Vekst-opplegget i tidlig fase og brukte høstens valgkamp aktivt for å promotere sitt personlige og sitt partis kategoriske ”nei”-standpunkt. Det løftet ham inn i ordførerstolen. Men generelt må vi få lov til å kunne si at det var ”berget som fødte ei blodfattig mus”.

I etterkant har vi nemlig fått nøyaktig det Jarle Nilsen lovet. Ballen legges nå død – og han har samlet et bredt politisk flertall bak beslutningen. Samtidig bekler han for tiden vervet som leder av rådet der stor-regionens ordførere og rådmenn jevnlig samles under paraplyen til Haugaland Vekst og der de fortløpende må forholde seg til de politiske og næringsmessige realitetene som omgir Haugalandet og Sunnhordland. Ingenting av det han så langt har foretatt seg i dette fellesskapet tyder på at han føler at det finnes noen motsetning mellom en kontant parkering av debatten om kommunestruktur på den ene siden og en regional lederrolle på den andre i ei tid der kravene til felles innsats på tvers synes å være større enn på lenge.

Dette regionrådet har hatt Karmøy-ledelse på begge sider av lokalvalget i høst og dermed har også Karmøy-politikerne hatt solid innflytelse på rammer og premisser for den jobben som skulle gjøres kommunene mellom for å ta standpunkt til en eventuell reform. Når Karmøy Arbeiderparti starter hele prosessen med å avlyse debatten, da forstår jeg godt at motivasjonen for å formulere en visjon er ei mental vanskelig greie å få til.

Eneste uenighet i Karmøy formannskap handlet om det skulle gjennomføres en folkeavstemming. Med kun to Høyre-stemmer for, er også det løpet kjørt. Jeg mener at karmøypolitikerne i demokratiets navn burde ha grepet denne muligheten for å engasjere folk, la dem si sin mening. Og jeg ville ikke ha blitt overrasket om et markant flertall av befolkningen på Nord-Karmøy og på fastlandssiden hadde stemt ja til en storkommune på Ytre Haugalandet. Er det denne brutale realiteten flertallspartiene ikke vil ha fram i lyset?

Nå ser vi at de to debattglade karmøybuene, Jan Steffensen og Knut Birkeland, allerede har tatt denne ballen. De har stilt seg i spissen for en aksjonsgruppe som skal jobbe for at innbyggerne på Fastlands-Karmøy får si sin mening. Vi avventer spent hva som kommer ut av de annonserte folkemøtene på Kolnes grendehus den 2. mars og på Nordhuset den 9. mars.

I formannskapet var Frp’s gruppeleder, Susan Borg, i en divisjon for seg selv. Hennes begrunnelse for ikke å holde en folkeavstemming, var at det var ingenting å stemme over. Karmøy kommune har nemlig ikke fått en formell henvendelse som folket skal ta standpunkt til. Dette er en utrolig uttalelse. Hun selv er lokalpolitiker i et av regjeringspartiene som har båret fram kommunereformen og som har organisert prosessen med klare milepæler for kommunenes behandling. Her handler det ikke om å sove i timen, men om ikke å være til stede i klasserommet.