ARKIVFOTO: Regiondirektør Truls Nordahl og markedsleder NAV Nord-Rogaland Elisabeth Nilsen-Lie.
ARKIVFOTO: Regiondirektør Truls Nordahl og markedsleder NAV Nord-Rogaland Elisabeth Nilsen-Lie.

-Farligst når folk sitter hjemme

–Du beholder ikke kompetansen når folk blir permittert, den forvitrer, sier Regiondirektør Truls Nordahl i NAV Rogaland til Haugalandnytt.

Tekst: Terje Emil Johannessen

ARBEIDSLEDIGHETEN:

Nordahl er sterk motstander av å gjøre arbeidstakerne passive.  Derfor er innretningen av permitteringsordningen viktig for ham. I verste fall burde noen bedrifter vurdere om arbeiderne skal møte annen hver dag på jobb.  NAV-lederen i Rogaland orienterte rådet i Haugaland Vekst IKS fredag 12. februar om sysselsettingssituasjonen. Det han ikke fortalte rådet, er at de tiltakene som staten har satt inn for å møte den dramatisk økte arbeidsledigheten, ikke vil ha effekt på Vestlandet før i 2017/18.

Pengene ikke øremerket

Det sa han imidlertid til Haugalandnytt etter at han var ferdig med redegjørelsen sin for ordførerne og rådmennene på Haugalandet på Hemmingstad kultursenter i Haugesund. Han var glad for at også dette spørsmålet ble stilt. Nordals uttalelse til oss er denne uken aktualisert av at Stavanger Aftenblad har funnet ut at  store deler av regjeringens fire milliarder store tiltakspakke mot arbeidsledighet ikke kommer til å gå til SørVestlandet.  Etter å ha sjekket med departementene, konkluderer Aftenbladet med at mellom 2,3 og 2,8 milliarder av krisepengene ikke er blitt øremerket Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Agder-fylkene, som i følge NAV’s januartall har hatt den desidert største ledighetsveksten det siste året. Rogaland ligger på topp med 79 prosents vekst.

Krasjer

Da Stortinget gjorde endringer i statsbudsjettet før jul, sto regjeringen fast på at tiltakspakken skulle ha en «tydelig profil rettet mot områdene som opplever størst vekst i ledigheten på Sør- og Vestlandet». Disse uttalelsene krasjer ifølge Aftenbladet med de svarene avisa har fått av departementet om innretningen av tiltakspakken.

Behovet for kortsiktige tiltak

Oppslagene i Aftenbladet kommer etter at det de siste månedene har pågått en opphetet debatt på sentralt hold og der særlig LO er i strupen på regjeringen fordi de fire ekstra milliardene som er satt inn ikke vil ha noen umiddelbar effekt på de voksende ledighetskøene på Vestlandet. LO etterlyser akutt-tiltak og mener at regjeringen ikke er på ”ballen”. Seinest for to uker siden uttalte LO-leder Gerd Kristiansen til VG at hun ergrer seg over at våre sentrale politikere ikke ser at det er en ledighetskrise som krever kortsiktige tiltak for å unngå at det blir økonomisk bunnmål og fortvilelse for tusenvis av arbeidstakere i sin mest potente fase i yrkeslivet.

Halvannet til to år

Regiondirektør Truls Nordahl sa til Haugalandnytt at de ekstra virkemidlene som regjeringen har tatt i bruk, er tunge og viktige. De vil imidlertid ført kunne få effekt på sysselsettingen på Vestlandet om halvannet til to år.

–Utfordringen til NAV er hvordan vi skal gripe an arbeidsledige folk på kort sikt. Dette poenget har vi meldt kraftig oppover i systemet vårt, men per dato synes det ikke å resultere i nye grep fra regjeringens og stortingets side. Per dato foreligger det ingen lovnader, noe som vi selvsagt er nødt til å forholde oss til, sier Nordahl til Karmøynytt.

Luksusfellen – på nytt

Han er øverste sjef for de 26 NAV-kontorene i Rogaland. I fredagens innlegg på rådsmøtet i Haugaland Vekst IKS minnet han om at det har vært en formidabel sysselsettingsvekst gjennom mange år i fylket vårt. Høyest ut er Sola med 48,8 prosent. Mens yrkesfrekvensen blant de som kan være i arbeid i Norge er på 68,5 prosent, har den i Rogaland fram til nå vært på hele 72,2 prosent. I nordfylket har Karmøy hatt 67 prosent,

Haugesund 67,8 prosent, litt nærmere landsgjennomsnittet. Nordahl minnet videre om den kollektive hausingen av kostnader og lønninger etter hvert som oljeprisen ble høyere og høyere.

–Vi trodde at det skulle bli slik årevis. Vi gikk på nytt i luksusfellen, sa han med en mild sarkastisk undertone.

Mangler etterspurt kompetanse

De 30.000 arbeidstakerne som nå har blitt eller som er i ferd med å bli arbeidsledige langs Vestlandskysten, skaper pessimisme. I Stavanger mer man nå en kraftig smitteeffekt til andre bransjer. Den er litt mindre i nordfylket fordi situasjonen er noe mindre dramatisk her. Nordahl var i orienteringen sin også opptatt av strukturelle utfordringer i arbeidsmarkedet. Det er nemlig en økning i ledige stillinger samtidig som ledigheten øker. Ledige arbeidstakere har ikke den kompetansen som etterspørres. Det siste året er hele 17.700 stillinger utlyst i fylket vårt. Mange firmaer sliter med å finne fram til de fagfolkene de trenger i de lokale arbeidsmarkedene.  Han viste også til at det per i dag finnes et stort fjell av permitteringsvarsler. De kommer til å slå ut i månedene som kommer. Det samme gjelder varslede oppsigelser.

Stigningstakten i sørfylket er mye heftigere enn i nordfylket.

Polske arbeidere flytter over Fjorden

I redegjørelsen sin viste han også til at Haugesund for tiden importerer ledighet. Polske arbeidere flytter hit for å vente på mulige Aibel-jobber. For dem er det billigere å bo nord for Fjorden enn sør for den. I fylket vårt oppholder det seg 1871 arbeidsledige polske arbeidere som er helt ledige. Mange av dem har nå vært så lenge på dagpenger at de etter hvert må over over på sosialhjelp.

–Vi anbefaler dem å reise hjem om de ikke lærer seg norsk, sa Nordahl til slutt i den tilmålte tiden han hadde i rådsmøtet.