Helse Fonna

Pengedryss til Helse Fonna

Helse Vest har fått 190 millioner kroner i sysselsettingmidler fordelt blant helseforetakene på Vestlandet. 28,2 millioner kroner går til Helse Fonna.

HELSE FONNA: Pengene tildeles som en ekstra tiltakspakke for å øke sysselsettingen på Vestlandet og ble tildelt i statsbudsjettet. Pengen skal i all hovedsak til vedlikeholdstiltak som ikke ville blitt gjort uten tildeling av ekstra midler, skriver avisa Sunnhordland.

Pengen fordeles på alle sykehusene inne Helse Fonna sitt område. Mest får sykehuset på Stord, som tildeles 11 millioner kroner. De ekstra midlene skal blant annet brukes til å skifte ut vinduer, taktekking, solskjerming og renovering av murfasaden på sykehuset.

– I Haugesund skal det det brukes om lag seks millionar kroner på å pusse opp boliger og leiligheter i Vinjes gate. Disse boligene blir brukt av vikarer og andre medarbeidere og trenger sårt en renovering. Planen er å klare å pusse opp og male 10 boliger innen rammen, skriver Helse Fonna på eget nettsted.

I tillegg skal 1,5 millioner kroner brukes til å skifte taket på det gamle sykehusvaskeriet i Haugsund. Også kirurgisk poliklinikk vil få en ansiktsløftning. Her er det satt av 1,5 millioner kroner.

Også Odda sjukehus og Valen får tildelt midler til oppgradering og vedlikehold.