Nerdal

-Vent med flypassasjeravgiften

Fylkesrådmannen Trond Nerdal ser det som uheldig at Staten ikke har kartlagt konsekvensene med den nye flypassasjeravgiften. Han og mener at det må gjennomføres en kartlegging av disse før gjennomføring.

Tekst: Terje Emil Johannessen

LUFTFART: Fylkesutvalget skal uttale seg om saken tirsdag denne uken. Fylkesrådmannen påpeker i sin saksutredning at saken dreier seg om praktiseringen av den nye avgiftsordningen, og ikke spørsmålet om selve innføringen av flypassasjeravgiften. Det er avgjort av Stortinget.

–En ny avgift vil i mange tilfeller ha utilsiktet virkning på et eller flere områder og den kan i noen tilfeller slå uheldig ut og virke ulogisk. Til eksempel kan det synes ulogisk at det skal betales flypassasjeravgift på vei ut til en oljeplattform, men ikke tilbake. Det kan derfor være riktig, før en ny avgift innføres, å forta nødvendige konsekvensutredninger og vurderinger, skriver Trond Nerdal.

Han inviterer fylkesutvalget til å gi uttrykk for at det er uheldig at det ikke er gjennomført en konsekvensvurdering av samfunnsmessige, økonomiske og miljømessige virkninger før den nye flypassasjeravgiften ble vedtatt.

Nerdal tilrår at fylkesutvalget tilrår at flypassasjeravgiften ikke blir innført før det er gjennomført en slik konsekvensanalyse.