Stortingsrepresentant Helge Thorheim fra FRP
Stortingsrepresentant Helge Thorheim fra FRP

Helge Thorheim ut mot «religionen» global oppvarming