Foto: Vår Frelsers menighet
Foto: Vår Frelsers menighet

Ny prest i rekordfart

Da Vår Frelsers menighet ble stående uten prest la prost og biskop inn et ekstra gir og fikk ansatt en ny på rekordtid.

HAUGESUND: Dermed blir Sigve Clementsen innsatt som ny sokneprest i Vår Frelsers menighet 15.mai, samme dag som Sveinar Medhaug blir innsatt på Åkra. Medhaug har vært sokneprest i Vår Frelsers de siste årene, men tok nettopp imot tilbudet fra Åkra menighet.

— Ja, dette har gått unormalt fort, sier Tove Marie Sortland, informasjonsmedarbeider i Den norske kirke i Haugesund til Haugalandnytt. –Det er nok fordi Vår Frelsers menighet har hatt usikkerhet rundt prestestillingene i noen år før Medhaug kom.

«Sigve Hasseløy Clementsen har de siste 18 årene vært sokneprest i Norheim menighet. Trass i gode år i Karmøy prosti, så 63-åringen nå positivt på å endre arbeidssted de siste årene av prestekarrieren», står det å lese på nettsidene til Den norske kirke.

– I denne situasjonen har fokus vært på hva som er best for Vår Frelsers menighet, og det sammenfalt altså med en helhetsvurdering av en god løsning for den aktuelle presten som får endret tjenestested, sier prost Rune Steensnæs Engedal.