Kjell Gunnar Larsen begynte i dag morges på annen etappe i sin forklaring i Haugaland tingrett. Men først måtte han kommentere utsagn som har kommet fram i retten den siste uka. Arkivbilde fra en tidligere fase i retten. 
Kjell Gunnar Larsen begynte i dag morges på annen etappe i sin forklaring i Haugaland tingrett. Men først måtte han kommentere utsagn som har kommet fram i retten den siste uka. Arkivbilde fra en tidligere fase i retten. 

– Langt fra sannheten, sa Larsen

Kjell Gunnar Larsen er på nytt i fokus i Haugaland tingrett. Før han gikk inn på tiltalens punkter om grove økonomiske bedrag, tilbakeviste han påstander fra Bård Eskild Frantzen og kommenterte aktoratets betegnelser av lokalforeninger som ”papirlag”.

Av: Terje Emil Johannessen

SOS RASISME-SAKEN:  Kjell Gunnar Larsen startet tirsdag morgen forklaringen sin med å påpeke elementer i forklaringen til Bård Eskild Frantzen som han mente var feil. Mandag sa Frantzen i retten at partiet Tjen Folket avholdt sin sommerleir midtveis i juli og at det ble kjørt kurs i den sammenheng som i etterkant ble rapportert gjennom SOS Rasisme. Larsen pekte på at dette ikke stemte. Sommerleiren ble avviklet i dagene 26. juni til 3. juli. De kurstiltakene som gikk i juli,  var med andre ord ikke knyttet opp mot Tjen Folkets sommerleir.

Frantzen sa også at alle innrapporterte firedagers kurs ikke var kurs for SOS Rasisme-medlemmer, men Tjen Folket-kurs. Larsen mente at dette ikke stemte. SOS Rasisme arrangerte flere firedagerskurs.

– Langt fra sannheten

Under avhøret av Frantzen ga han også uttrykk for at ledelsen bevisst holdt tilbake innbetalt kontingent fra nyvervede medlemmer til etter 1. juli. Da fikk de tellende medlemskap ut året og hele neste år.  Larsen mente at dette langt fra var sannheten. Han brukte som eksempel at den store TT-festivalen på Gjøvik i 2007, der SOS Rasisme rekrutterte 2000 nye medlemmer. Den begynte 26. juni og varte til 30.6. Derfor var det naturlig at kontingentpengene kom inn etter 1. juli.

Tilbakeviste karakteristikker

Kjell Gunnar Larsen tilbakeviste også en del av de personlige karakteristikkene som Frantzen hadde framsatt:

–I sin forklaring framstilte Frantzen meg som kult- eller sektleder. De som kjenner meg, vil ikke skrive under på en slik beskrivelse, sa Larsen og mente at Frantzen er nødt til å peke ham ut som den store stygge ulven i denne saken:

–Bård var svært sint i midten av desember 2011. Han følte at jeg sviktet ham. Sannheten er at han ikke ville ha fortsatt i SOS Rasisme ut over våren 2011 dersom jeg ikke satset på ham. Jeg og Henrik (Ormåsen) var de siste i ledelsen som forsvarte han, forklarte Larsen og viste til at selv etter at Frantzen flyttet til Haugesund, fortsatte motsetningene å bygge seg opp mellom ham og øvrige tillitsvalgte i organisasjonen.

–Det fantes til slutt ikke andre alternativer enn å be han gå. Bevegelsesmulighetene var brukt opp, slo han fast og mente at Frantzen burde kvitte seg med de negative holdningene, gjøre seg mentalt ferdig med saken.

Hvert sitt særpreg

I en mer generell del av innledningen sin i dag, minnet Kjell Gunnar Larsen retten om at

det finnes mange organisasjoner her i landet, alle med hvert sitt særpreg. Organisasjonene velger selv hvordan de innretter seg og har full frihet til dette.

–SOS Rasisme var en aktivistdrevet grasrotorganisasjon. De aktive i organisasjonen bestemte til enhver tid hva som skulle skje. I den forstand hadde vi et aktivt demokrati.  Vi vektla ikke det formelle og byråkratiske, men hadde alt på stell i forhold til forskriftene for fordeling av statstilskudd, sa han og mente at retten måtte legge vekt på at det finnes svært ulike organisasjonskulturer.

–Vår praksis ble dessuten vurdert av Fordelingsutvalget en rekke ganger og godkjent.

”Papirlag”?

Han kommenterte deretter aktoratets hyppige bruk av ”Papirlag ”og ”dumpelag”. Han minnet om at forskriftene ikke inneholder noe aktivitetskrav.

–Faktisk er kravene lavere enn vår praksis. Lokallag som overholder forskriftene kan derfor ikke betegnes slik aktor gjør. Jeg mener at dette er et dumt retorisk grep, sa han.

–Hadde dere ingen lag uten aktivitet, spurte aktor Bjørndal.

–Det vesentlige er at de drev innenfor forskriften om tellende lokallag. Både revisor og Fordelingsutvalget undersøkte dette grundig, svarte Larsen.

Han viste deretter til at retningslinjene gå åpning for at Frifondmidlene kunne brukes til å premiere lokale lag som hadde vervet mange medlemmer.

–Dette er den praksisen som vi hadde overfor ververne våre, en anbefalt praksis fra LNU’s side.