Foto: Vidar Bendiksen
Foto: Vidar Bendiksen

Innsatt snekker med klar melding

De innsatte og de ansatte er hjertens enige. Hauge fengsel må oppgraderes eller helst legges ned til fordel for et nytt.

HAUGESUND: På en av cellene i andre etasje sitter en 38 år gammel mann fra Haugalandet og leser teori. Planen er å bli tømrer. Låner myndighetene øre til han og de andre innsatte på Hauge, blir det klart hva som må gjøres.

– Det trengs enten et helt nytt fengsel eller restaurering av hele det fengselet vi har. Vi har veldig lite plass her. Og så synes jeg det burde vært bedre muligheter for oss innsatte å komme oss ut, at vi kan få se noe grønt og blå himmel uten gitter foran.

Fengselet fra 1914 er slitt, men først og fremst tungvint.

– Det er mye som bør gjøres her, sier den innsatte 38-åringen.

– Det er tungvint både for de innsatte og oss ansatte, sier Asbjørn Skogland, som er talsmann for nytt fengsel for NFF, Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund.

Lokale politikere har pushet på lenge

I dag gikk nok en politisk delegasjon runden for å se hvor tungvint det drøyt hundre år gamle fengselet er. Denne gangen var det Høyes Margunnn Ebbesen fra justiskomiteen som ble vist rundt sammen med lokale Høyrepolitikere.

– Jeg ser at det er store utfordringer i forhold til både plassen og logistikken inne i fengselet.

– Denne runden har lokale politikere tatt rikspolitikere med på i årevis. Når skjer det noe konkret?

– Vi behandlet jo kriminalomsorgsmeldingen i fjor vår, og i løpet av våren vil det komme svar fra regjeringen.

38-åringen som sitter og leser for å få fagbrev i tømring er en av de som kjenner hvor skoen trykker. De ansatte har kjempet i ti år for å bedre forholdene. 

– Det er jo trist at det har tatt så lang tid, sier Skogland, men viser til at de fikk håp om nytt fengsel da stortingsmelding 12 ble lagt fram i fjor vår.