Foto: Terje Emil Johannessen
Foto: Terje Emil Johannessen

Bjarne Stokke ble grillet i tingretten

SOS Rasisme-saken ruller videre med til dels detaljert gjennomgang av medlemsregistreringen i organisasjonen. I dag er det haugesunderen Bjarne Stokkes tur.

SOS RASISME-SAKEN: Haugaland tingrett er midtveis inne i sin tredje uke i den omfattende saken mot åtte ansatte og tillitsvalgte i SOS Rasisme. Onsdag formiddag avsluttet den siste valgte lederen i organisasjonen, Trond Thorbjørnsen, sin forklaring med å svare på spørsmål fra de øvrige forsvarerne i saken.

Eirik Lea og Bjørn Olav Vikse fikk svar på spørsmål om verveskjemaer og kurs før Espen A. Solberg, (forsvarer for Bård Eskild Frantzen, Oslo), viste til et notat som Thorbjørnsen la fram for landsstyret i organisasjonen den 26. september 2008 om en verveoffensiv. Dette var et mottrekk etter at Barne- og likestillingsutvalget høsten 2007 endret forskriftene slik at organisasjonens vervekontingent på 10 kroner ikke lenger var lovlig fra 2010. 50 kroner ble ny grense. Høsten 2008 var med andre ord den siste høsten SOS Rasisme kunne operere med 10 kroner i inngangskontingent.

Måtte ha ekstra offensiv

–Var dere spesielt bekymret høsten 2008, spurte Solberg.

–Nei, ikke noe spesielt. På landsmøtet våren 2008 var vi enige om at det ville bli tyngre å verve medlemmer etter hvert, men at vi måtte utnytte tiden fram til endringen skulle implementeres. På landsstyremøtet foreslo jeg at alle lokallag denne høsten skulle verve

25 nye medlemmer i hvert lokallag, sa Thorbjørnsen hvorpå Solberg henledet oppmerksomheten på formuleringen ”Om vi ikke legger inn ekstra krefter her i høst må vi nedbemanne skuta vår i 2010 og 2011” i notatet.

–Dette var midt i den påståtte jukseperioden. Gjør du deg noen spesielle tanker om dette notatet, fortsatte Solberg.

–Det står i klartekst hva vi må gjøre for å få flere medlemmer. Vi aksepterte jo endringen av forskriftene, men hadde fortsatt et handlingsrom. Derfor måtte vi denne høsten skjerpe organisasjonen vår. Personlig hadde også en klar oppfatning at det lå mange verveskjemaer ute i apparatet som ikke var sendt inn, svarte Thorbjørnsen før han kunne tre tilbake fra vitnestolen.

Stokke på Stolen

Neste ut på forhørsbenken var haugesunderen Bjarne Stokke (62). Han var i mange år ansatt med ansvar for medlemsregisteret, medlem av Landsstyret og Økonomiutvalget samt styreleder og medlem i flere lokallag. Han er tiltalt for bedrageri av 16.8 millioner kroner og forsøk på bedrageri på 8,3 millioner kroner. Hans forsvarer er Håkon Velde Nordstrøm

Stokke har jobbet i SOS Rasisme siden 1999, i heltidsjobb fra 2000. Hovedoppgaven hans har vært medlemsregisteret, påtalemyndighetens hovedfokus i den del av saken som gjelder påstått medlemsjuks. Stokke orienterte om oppbyggingen og utviklingen av organisasjonens datasystem. Det har vært oppegående siden 2001, fikk et nytt sprang i 2007 i og med registrering av KID-nummer for innbetaling av medlemskontingent.

–Det ble mye lettere for oss å registrere nye medlemmer og innbetalingen fra eksisterende. Vi fikk jevnlig en fil fra banken som vi kunne legge rett inn i databasen, svarte Stokke og presiserte gang på gang at ingen fikk registrert sitt medlemskap før kontingenten var innebetalt.

Mange frivillige

–Verveskjemaene sto for 80-90 prosent av alle innmeldinger. Hvordan overførte dere informasjonen fra disse til medlemsystemet, spurte aktor, politiadvokat Hallvard Gjershol Bjørndal.

–De ble lagt inn på XL-ark av våre frivillige etter hvert som registrering hadde funnet sted, svarte Stokke. Aktor fortsatte:

–Hvordan rekrutterte dere de frivillige? Hvilken bakgrunn og alder hadde de?

–Det var i hovedsak ungdom mellom 16-17 år som oppsøkte vårt miljø og som var datakyndige.

–Mange av dem med utenlandsk bakgrunn?

–Noen, men mange av dem var født og oppvokst i Norge, men óg noen asylsøkere hjalp oss.

–Hvordan var språkkunnskapene deres?

–Mange slet. De hadde liten kunnskap om norske familienavn. Men de som kunne norsk minst, behersket engelsk brukbart.

Grillet om kvalitetssikring

–Hadde dere god nok kontroll av verveskjemaene?

Stokke forklarte i detalj om rutinene i selve registreringsarbeidet. Han hadde hovedansvaret for å legge inn informasjonen på XL-arkene inn i medlemsregisteret. Han fikk noe hjelp av andre i de travleste periodene. Han husket ikke alle navnene på medhjelperne. De fikk noe godtgjørelse for dette.

–Hvor var kvalitetskontrollen din?

–Jeg sjekket arbeidet deres helt til jeg så at de gjorde alt riktig.

–Hva var sjekkpunktene dine?

–Vi sjekket antallet familiemedlemmer, at kontingentnummeret var på plass.

-Hvilke feil kunne det være på et verveskjema?

–Vi foretok ikke kontroll på dem bortsett fra å sjekke rettskrivingen. Den viktigste kontrollen var at vi sendte ut velkomstbrev. Var de ikke vervet, fikk vi beskjed, svarte Stokke. Underveis slet han med å gi utfyllende og presise svar på aktors spørsmål. Det er også overraskende mye han ikke husker.

Etter lunsjpausen fortsetter aktor Hallvard Gjershol Bjørndal grillingen av Bjarne Stokke.