Smaker: Edvard Åberg (to år) og Maiken Klovning Tverdal ( to år) er ivrig i gang med smakingen
Smaker: Edvard Åberg (to år) og Maiken Klovning Tverdal ( to år) er ivrig i gang med smakingen

Tho bekrefter ytterligere kostnadskutt i Haugesunds Avis

- I forhold til å gjennomføre budsjettet som er vedtatt må vi kutte flere kostnader sier ansvarlig redaktør Einar Tho

HAUGESUNDS AVIS: Vi legger opp til lavere kostnader i år enn i fjor. En del innsparinger er identifisert og en del er uavklart. Vi må også spare penger på trykking og distribusjon av avisen. Men vi kommer nok ikke unna en reduksjon i bemanningen.

Det kan være aktuelt med naturlig avgang, dette drøftes nå med de tillitsvalgte utdyper Tho.

Mener 2015 var et godt år for HA.

Ansvarlig redaktør sier ellers at 2015 ble et godt år for Haugesunds Avis, også økonomisk. Men fallende inntekter gjør at de, som mange andre aviser hele tiden jobber med kostnadene.