motorpark

Nå er masterplanen ferdigstilt

Fjord Motorpark kan endelig legge fram tegningene som viser hvordan motorparken på Helganes skal bli.

MOTORSPORT: Styreleder Arvid Grimstvedt innleder pressemeldingen han har sendt ut søndag kveld med at høringsprosessen er unnagjort med alle de involverte klubbene, idrettsforbundende, Avinor og Karmøy kommune.

– Det italienske arktitetfirmaet Dromo har nå tilrettelagt for 20 grener innen motorsport, fem innen sykkelsport og fem luftsportgrener, sier Grimstvedt.

Se masterplanen på hjemmesidene til Fjord Motorpark her.

Grimstvedt forteller at masterplanen gir grunnlag for Fjord Motorpark å innlede til anbudsprosess. Anbudsåpningen har allerede funnet sted, og det ble avholdt leverandørmøte den 18. januar 2016.

– Entreprenørene Risa AS, Stangeland Maskin AS og Vassbakk & Stol AS har alle bekreftet at de vil gi tilbud. Innbydelsen er begrenset til disse entreprenørene etter en vurdering av deres kapasitet for et slikt stort oppdrag. Det er også lagt til grunn at disse entreprenørene har vist stor interesse for prosjektet og bidratt med sin kompetanse og hjelpsomhet i tidlige faser av prosjektet, sier Grimstvedt i pressemeldingen.

Les også: Halv million kr i støtte til Fjord Motorpark

Anbudsformen som er valgt er ”konkurranse med forhandling”, og kontraktstrategien er «totalentreprise med trinnvis kontrahering».

– Hensikten med denne form og strategi er å finne gode rasjonelle løsninger og optimal fordeling av risiko mellom ansvarlig prosjekterende, ansvarlig utførende og tiltakshaver, understreker styrelederen.

Anbudsfasen er forventet avsluttet 31. mars i år.

Grimstvedt legger til at masterplanen er en overordnet plan og detaljprosjektering som vil skje i dialog med entreprenørene, og vil ferdigstilles i løpet av første halvår.

Konsekvensanalyse for støy er del av denne prosjekteringen.