Nikolai Østhus

Har brukt 800 timer i krisesamtaler