Foto: Terje Emil Johannessen
Foto: Terje Emil Johannessen

Aktor koblet SOS Rasisme og Tjen Folket

Aktor lar fram forbindelseslinjene mellom SOS Rasisme og byggingen av det nykommunistiske partiet Tjen Folket i retten tirsdag.

SOS RASISME-SAKEN: Allerede da aktor Hallvard Garshol Bjørndal startet sin gjennomgang av den omfattende straffesaken mot de åtte ansatte og tillitsvalgte i SOS Rasisme i forrige uke, antydet han forbindelsen mellom organisasjonen og det nye maoistiske partiet til venstre for AKP ml og Rødt.

Forsvarer John Christian Elden advarte i sin innledning sterkt mot at aktoratet nøstet videre på denne tråden fordi den ligger utenfor tiltalen og kan gjøre det enda mer komplisert å gjennomføre denne rettsaken.

Det politiske kortet

Derfor var det en viss forbauselse å spore på forsvarerbenken etter at aktoratet løftet inn dette politiske kortet. Da dommer Lundegård stanset formiddagens forhandlinger og tok lunsjpause, var det midt i aktoratets gjennomgang av det som politiet mener er viktige Tjen Folket-dokumenter som de har skaffet seg gjennom databeslag og kontakt med vitner eller deres foreldre.

Underveis prøvde aktor å få Kjell Gunnar Larsen til å fortelle om sin rolle i Tjen Folket.

– Det vil jeg ikke svare på. Dette er ikke er en del av tiltalen, svarte Larsen.

– Danningen av dette partiet er tydeligvis en del av motivasjonsgrunnlaget ditt. Det er derfor naturlig å stille deg spørsmål om dette, fortsatte Bjørndal.

Larsen var like avvisende.

Tilknappet Larsen

Aktor gikk deretter gjennom to taler som Larsen har holdt i en Tjen Folket-forsamlingen, men tiltalt nr 1 var fortsatt helt tilknappet:

– Dette har ingen ting med tiltalen å gjøre. Men det er et sterkt og flott dokument, svarte Larsen.

– Har du skrevet det selv, spurte Bjørndal.

– Ingen kommentar, sa Larsen.

Bjørndal gikk videre på oppbygging av organisasjonsapparatet i Tjen Folket , viste fram et møtereferat fra avd. 5 Vestavind (fra et databeslag) og spurte Larsen om hva avd 5 Vestavind var.

– Ingen kommentar, sa Larsen.

Bjørndal ga seg ikke:

– Bikubetreff i Honning – hva er det?

– Ingen kommentar, sa Larsen

– Joe (navn i møtereferatet) – hvem er det?

– Ingen kommentar, sa Larsen

– RKU – hva er det, spurte Bjøndal.

– Forkortelsen for Revolusjonær kommunistisk ungdom, sa Larsen.

– Hva er Honning, spurte Bjørndal

– Ingen kommentar, svarte Larsen

– Hvem er Peder?

– Ingen kommentar.

– Kommentarer til det som er lest opp, spurte Bjørndal?

– Det er sjølforklarende tekst, sa Larsen.

Dermed tok retten lunsjpause. Bjørndal fortsetter utspørringen av Larsen etter lunsj og vi venter spent på fortsettelsen.

Støtte til studiesirkler

Ellers ble mesteparten av tiden tirsdag formiddag brukt på SOS Rasismes bruk av studiemidler gjennom studieforbundet Populus (seinere Studieforbundet). Tiltalen overfor de åtte ansatte og tillitsvalgte omfatter også feilrapportering av støtteberettigede kurs og opplæringstiltak.

Aktor Hallvard Garshol Bjørndal spurte ut Larsen om hvordan denne del av virksomheten var organisert og om hvordan forholdet til studieforbundet hadde utviklet seg etter hvert som studieaktivitetene økte i siste halvdel av 2000-tallet. Populus hører inn under paraplyen til VOX. Larsen sa at organisasjonen aldri har hatt direkte kontaktflate med VOX. Han husker ikke hvilket årstall organisasjonen ble medlem her.

For tolv år siden var støtten var blitt så liten. Populus tok stor andel administrasjonskostnader. Det ble lite ut av det. Organisasjonen vurderte å knytte seg til annet studieforbund, men det ble ikke noe av. I ledelsen var det Henrik Ormåsen som ledet studiearbeidet i hele perioden tiltalen gjelder for. Sentralleddet fikk godkjente studieplaner som lokalforeningene kunne benytte seg av. Alle studietiltak ble godkjent av Populus i forkant. SOS Rasisme skulle alltid ha tilbakemelding om godkjenning før studietiltak kunne iverksettes.

Én feilføring

Som lærere og ringledere benyttet organisasjonen seg av erfarne tillitsvalgte med god allmennutdannelse.1,8 millioner kroner ble utbetalt fra 2007 til og med 2011.

I 2011holdt Populus holdt tilbake 414.000 kroner, kun utbetalt 272.300 kroner mot 805.013 i 2010. Organisasjonen kjørte 221 kurs fordelt på 5236 kurstimer, deriblant også kurs for med innvandrerorganisasjoner som ikke hadde kontakt med studieforbund. Larsen & Co bygget nettverk. Kontrollkomiteen i Populus erklærte etter kontroll av studietiltakene i SOS Rasisme: konklusjonen er at de oppgitte tall kan stemme.

I forhold til aktor gjennomgang av rapporter fra gjennomførte studieringer, innrømmet Svein Gunnar Larsen feilføring av tidspunkt for gjennomføring av et kurstiltak i Drammen.

Vi kommer tilbake til den videre utspørringen av Larsen etter ettermiddagens økt.