Troll A-feltet. Foto: Statoil ASA/Harald Pettersen.
Troll A-feltet. Foto: Statoil ASA/Harald Pettersen.

Omsetningen på samme nivå, færre sysselsatte

Årsrapporten fra Maritimt Forum ved inngangen til 2016 viser at den samlede omsetningen i de maritime næringene på Haugalandet og i Sunnhordland i fjor var på samme nivå som i 2014. Men markedet er krevende og utsiktene usikre.

MARITIM NÆRING: Samlet omsetning i fjor passerte 52 milliarder kroner. Det var på nivå med 2014 og innebærer at den formidable veksten de senere årene nå har stanset opp.

Sysselsettingen reduseres og usikkerheten er stor. Bare en femtedel av bedriftene som deltok i kartleggingen tror at omsetningen framover vil bli god. For to år siden mente 47 prosent det samme. Andelen som mener at omsetningen framover vil bli dårlig, har steget fra tre til 24,7 prosent i år.

Noen lyspunkter

Dette gjenspeiler seg i bemanningsutsiktene: bedriftene planlegger 144 nyansettelser og 735 oppsigelser.

– Nettotallet gir en reduksjon i antallet arbeidsplasser på 621, hvilket er betydningsfullt, heter det i oppsummeringen av utsiktene for 2016.

Samtidig peker foreningen på lyspunkter blant annet i markedet for offshore vind, kontraktene som er tildelt her i regionen i forbindelse med utbyggingen av Johan Sverdrup og at driftsøkonomien i nærskipsfarten bedres av lavere bunkerspriser og en sterkere norsk eksport som følge av lavere kronekurs.

LES OGSÅ: – Flyter på gamle kontrakter

Alle de store bedriftene har deltatt i undersøkelsen, men den er likevel ikke helt dekkende. Av de 122 bedriftene på begge sider av fylkesgrensen som fikk anledning til å oppgi sine tall, var det 85 som svarte. Svarprosenten er med andre på 70.

Noe gikk opp, noe ned

Det er forskjellig markedsutvikling innad i det maritime clusteret. Verkstedenes tall viser en omsetning i fjor på 18,27 milliarder kroner, hvilket er en reduksjon på 4,3 prosent. 17,4 milliarder var inntektene for de offshorerettede virksomhetene, inklusive landbaserte olje- og gassanlegg. Rederiene omsatte for 26,3 milliarder kroner, en økning på 6,5 prosent. Ulike tjenesteytende bedrifter hadde en omsetning på 10,4 milliarder, en svak tilbakegang på 0,67 prosent.

Flest sysselsatte i Haugesund

I fjor ga det maritime clusteret jobb til 15.986 personer/årsverk. Det er en nedgang på 1.311 personer. Nedgangen har særlig kommet i antallet sjøfolk og sysselsatte i verkstedsindustrien. 36,1 prosent, eller 5.781 av de sysselsatte er bosatte i Haugesund, 20,6 prosent (3.306) på Karmøy og 13,7 prosent (2193) på Stord.

Kutt i lærlinger

Et av de mest dystre tallene i årsrapporten er antallet opplæringsstillinger. I fjor falt det fra 785 til 564 stillinger, en reduksjon på 28,15 prosent. Sterkest nedgang er antallet opplæringsstillinger på sjøen. I lys av hva bransjens organisasjoner har jobbet iherdig med i mange år, må dette være en nedslående og problematisk utvikling, ikke minst for dem som er på vei gjennom skolesystemet. Paradokset er at rederiene samtidig har 22 skip i ordre til en pris av 23,8 milliarder kroner.

– Flåtefornyelsen vitner om både differensiering og evne til omstilling, samtidig som det er viktig å være klar over at flere av nybyggingskontraktene innenfor offshore service ble inngått før markedssvikten inntraff, heter det i rapporten. 17 av de 22 nye skipene kommer til å få NOR- eller NIS-flagg. Da burde unge sjøfolk bli foretrukket for å sikre rekrutteringen for framtiden, heter det i årsrapporten.