STRENGERE: Det blir strengere regler for flyging av droner etter nyttår. Foto: Don McCullough
STRENGERE: Det blir strengere regler for flyging av droner etter nyttår. Foto: Don McCullough

Droneflyging blir strengere etter nyttår

Eier du en drone, da bør du forberede deg på et strengere regelverk etter nyttår.

LUFTFART: Droner, eller flygende farkoster om du vil, har blitt svært populært. Flere steder var det nok dronene som ble hovedattraksjonen under juletreet. Størrelse og form varierer og mulighetene er uendelige. Mange nøyer seg med de minste versjonene. Er du imidlertid en av de som har en av de dyrere og større variantene, bør du så absolutt lese videre.

For mens det er stort sett er fritt fram for de minste dronen er det mye man skal ta hensyn til når man bruker de større variantene, og etter nyttår blir regelverket enda strengere, også for private. De nye reglene vil gjelde for alle droner som har en vekt som er mer enn 250 gram.

Tidligere i år sendte Luftfartstilynet de foreslåtte reglene for hvordan man skulle håndtere flygning med droner og modellfly ut på høring. Høringsrunden er nå fullført og forskriften vil tre i kraft fra 1. januar 2016. Den nye forskriften er svært omfattende. Blant annet vil det i fremtiden være forbudt å fly drone i en radius på fem kilometer fra en flyplass eller helikopterlandingsplasser på sykehus.

I slutten av august kolliderte en drone med et småfly rett nord for Hvasser i Tjøme kommune i Ytre Oslofjord. Kollisjonen skjedde på 2500 fot. Ingen ble til alt hell skadet i kollisjonen. Ulykken er bare en av mange eksempler hvor droner har skapt potensielle livsfarlige situasjoner. Den siste hendelsen skapte sjokkbølger i alpinsirkuset da en drone falt i bakken og sneiet alpinist Marcel Hirscher.

Det nye regelverket er satt for å begrense og kontrollere droneflygningen som ved flere anledninger har skapt livsfarlige situasjoner. I det nye regelverket settes det derfor også opp høydebegrensninger. Etter nytt år vil det ikke være tillatt å fly høyere en 120 meter (370 fot) med en drone i Norge. I tillegg er det ikke lov fly nærmere enn 150 meter fra personer, motorkjøretøy eller bygninger som ikke er under fartøyføreres kontroll med unntak under start og landing.

Totalt er det registrert 38 saker – 15 ulykker og 23 hendelser – med droner siden 2011.

Utdrag fra den nye forskriften:

  • All flyging med modellfly må skje på en hensynsfull måte som ikke utsetter luftfartøy, personer, fugler, dyr eller eiendom for risiko for skade eller for øvrig er til sjenanse for allmennheten.
  • Modellflyet må til enhver tid være godt synlig for den som fører det slik at full kontroll over modellflyet kan opprettholdes. Flyging med modellfly kan bare skje i dagslysperioden og ikke
  • Modellflyet får ikke fly høyere enn 120 meter over bakken eller vannet
  • Modellflyet nærmere enn 150 meter fra personer, motorkjøretøy eller bygning som ikke er under fartøyførerens kontroll med unntak av under start og landing