image

Fullsatt julekirke

Det var en fullsatt Vår Frelsers kirke som tok i mot julehøytiden.

HAUGESUND: For mange senker høye juleskuldre seg først når de har vært i kirken på julaften. For selv om kirken sliter med oppmøte til vanlig, er juleaften og julehøytiden fremdeles en svært populær periode å gå i kirken. I Haugesund var det en fullsatt kirke som tok i mot julehøytiden.

Juleaftengudstjenestene begynte klokken 15:00. Det er også en gudstjeneste klokken 16:15.

Det var musikalske innslag med MGP jr.-finalist Espen Fernando Aarvik og Sofie Steensnæs Engedal.

Prost Rune Steensnæs Engedal var prest på høytidsdagen.